Persberichten

SER Curaçao leidt AICESIS

SER Curaçao leidt AICESIS

Willemstad, 10 november 2023 – Een historische wending in internationaal overleg is bereikt nu de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het prestigieuze voorzitterschap van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instellingen (AICESIS) op zich heeft genomen, met ingang van 1 november 2023.

Constructieve dialoog tussen SER en ILO

Constructieve dialoog tussen SER en ILO

Willemstad, 3 november 2023 – Afgelopen vrijdagmorgen vond een technische bijeenkomst tussen ambtelijke vertegenwoordigers van de Sociaal-Economische Raad (SER) en de International Labor Organization (ILO) Caribbean plaats.

Sociaal-Economische Raad van Curaçao neemt leiding van regionaal netwerk CESISALC over

Sociaal-Economische Raad van Curaçao neemt leiding van regionaal netwerk CESISALC over

Willemstad, Curaçao, 27 september 2023 – Op een belangrijk moment voor de regionale diplomatie en institutionele samenwerking heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao het voorzitterschap op zich genomen van het regionale netwerk van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instellingen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (CESISALC).

SER hijst vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen

SER hijst vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen

Willemstad, 26 september 2023 – Met het hijsen van de vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor het kantoor aan de Ansinghstraat benadrukt de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao wederom zijn toewijding aan een verantwoorde en duurzame toekomst.

‘Brede welvaart’ wordt een nieuwe manier om langs elkaar heen te praten

In de politiek heb je altijd buzzwords, en dat van deze campagne is zonder twijfel ‘bestaanszekerheid’. Maar er is nog een buzzword, dat in verschillende partijprogramma’s terugkomt en zelfs in de titel van de Miljoenennota: ‘brede welvaart’. Deze term, dertig jaar geleden gelanceerd door de SER-Nederland, moet een aanvulling zijn op het bbp als manier om te meten wat van waarde is. Economische groei gaat namelijk niet per se samen met dingen die we ook belangrijk vinden, zoals biodiversiteit en sociale cohesie, om maar twee dwarsstraten te noemen.

Holistische, stakeholder-gedreven benadering noodzakelijk

Holistische, stakeholder-gedreven benadering noodzakelijk

Willemstad, 8 september 2023 – In een snel veranderende wereld vol complexe uitdagingen in de gezondheidszorg, positioneert de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao zich als platform dat pleit voor holistische, door belanghebbenden gedreven oplossingen.

SER bespreekt uitdagingen en vooruitzichten van het pensioenstelsel op Curaçao tijdens conferentie

SER bespreekt uitdagingen en vooruitzichten van het pensioenstelsel op Curaçao tijdens conferentie

“Gerichte actie nu!”

Willemstad, 27 juni 2023 – Op de openingsdag van de conferentie, getiteld “Langer leven, langer werken: de houdbaarheid van het pensioenstelsel in de Dutch Caribbean”, sprak drs. Raul Henriquez, directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, over de toekomstige uitdagingen en duurzaamheid van het pensioenstelsel op Curaçao.

Depositogarantiestelsel nader toegelicht in SER

Depositogarantiestelsel nader toegelicht in SER

Willemstad, 20 juni 2023 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de Minister van Financiën, mr. drs. J. Silvania, afgelopen vrijdag 16 juni 2023 een gedetailleerde mondelinge toelichting gegeven op zijn voorgestelde adviesverzoek, dat betreft een concept van een landsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 39 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen, ook bekend als het Landsbesluit depositogarantiestelsel.

SER krijgt presentatie over invoering Caribische gulden

SER krijgt presentatie over invoering Caribische gulden

Willemstad, 20 juni 2023 – Het projectteam Caribische Gulden van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft afgelopen vrijdag 16 juni 2023 een presentatie gegeven aan de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao over de geplande invoering van de Caribische Gulden, vermoedelijk in het derde kwartaal van 2024.

ADECK bespreekt ambities en toekomstplannen voor MKB-sector met SER

ADECK bespreekt ambities en toekomstplannen voor MKB-sector met SER

Willemstad, 30 mei 2023 – Op vrijdag 26 mei jongstleden heeft de Sociaal-Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door de Directeur/Algemeen Secretaris en de adviseurs van de SER, het tijdelijke bestuur en de werkgroep van Adeck, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf van Curaçao, ontvangen.

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

SER brengt advies uit over ontwerplandsverordening basisbetaalrekening

Willemstad, 23 mei 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag zijn advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de ontwerplandsverordening houdende regels met betrekking tot een basisbetaalrekening voor consumenten (ook wel aangeduid als de landsverordening basisbetaalrekening).

Nieuwe directeur BTP op bezoek bij de SER

Nieuwe directeur BTP op bezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 30 maart 2023 – De nieuwe directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) mr. Curt Belfor heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

SER adviseert over hernieuwd wetsvoorstel op de kansspelen

SER adviseert over hernieuwd wetsvoorstel op de kansspelen

WILLEMSTAD, 22 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Financiën over de hernieuwde versie van de ontwerplandsverordening op de kansspelen, afgekort als LOK 2023.

Kennismakingsbezoek nieuwe voorzitter Cft

Kennismakingsbezoek nieuwe voorzitter Cft

WILLEMSTAD, 21 maart 2023 – De per 1 februari jongstleden benoemde nieuwe voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) mevrouw drs. Lidewijde Ongering heeft afgelopen donderdag 16 maart een kennismakingsbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER).

SER adviseert over voorgenomen herziening OB

SER adviseert over voorgenomen herziening OB

WILLEMSTAD, 3 maart 2023 – De Sociaal-Economische Raad (SER) spreekt zich in zijn jongste advies, dat deze week is verschenen, uit over de voorgestelde nieuwe regelingen die de Minister van Financiën wil invoeren in de omzetbelasting (OB).

Eervolle vermelding voor de meest innovatieve organisatie

Eervolle vermelding voor de meest innovatieve organisatie

WILLEMSTAD, 1 februari 2023 – Tijdens de KUKI-award uitreiking van websitedesigner Kuki+Ko, die afgelopen donderdag 26 januari, heeft plaatsgevonden, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) voor zijn website een eervolle vermelding ontvangen – als meest innovatieve organisatie.

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de Sociaal-Economische Raad

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de Sociaal-Economische Raad

WILLEMSTAD, 16 januari 2023 – In het kader van hun HBO-studie aan de Haagse Hogeschool (HHS), waarbij ze een Minor en/of Major in Koninkrijksrelaties hebben gevolgd, brengt momenteel een groep van 40 studenten van de Haagse Hogeschool een 12-daags bezoek aan Curaçao, Aruba en Bonaire.

SER biedt jaarverslag over 2021 aan

SER biedt jaarverslag over 2021 aan

WILLEMSTAD, 14 december 2022 – ,,Bouwen aan vertrouwen, samenwerking en veerkracht”. Dat is de titel van het jaarverslag van de Sociaal-Economische Raad (SER) over 2021 dat vandaag aan de regering werd aangeboden. Minister-president Gilmar Pisas nam het eerste exemplaar in ontvangst uit handen van fungerend SER-voorzitter mr. John Jacobs en algemeen secretaris drs. Raul Henriquez.

SER’en Spanje en Curaçao zien toegevoegde waarde in versterking institutionele banden

SER’en Spanje en Curaçao zien toegevoegde waarde in versterking institutionele banden

WILLEMSTAD, 16 november 2022 – De Directeur/Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) drs. Raul Henriquez heeft samen met mr. Miloushka Sboui-Racamy, juridisch adviseur bij de SER belast met internationale zaken, op 2 november jongstleden een werkbezoek gebracht aan het hoofdkantoor van de Sociaal-Economische Raad van Spanje (Consejo Económico y Social de España) in de Spaanse hoofdstad Madrid.

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

SER adviseert over voorgenomen verhoging van het minimumloon

WILLEMSTAD, 15 november 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) mw. mr. Ruthmilda Larmonie-Cecilia over de voorgenomen verhoging van het bruto wettelijk minimumloon. Het advies is in de plenaire raadsvergadering van vrijdag 11 november jongstleden vastgesteld.

Waarnemend resident coördinator VN op beleefdheidsbezoek bij de SER

Waarnemend resident coördinator VN op beleefdheidsbezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 28 september 2022 – De waarnemend resident coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor de Engelstalige en Nederlandstalige Caribbean, de uit Zambia afkomstige Dennis Zulu, bracht vanochtend vergezeld door een lid van zijn staf en de lokale contactpersoon een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER)

SER hijst vlag voor SDG’s

SER hijst vlag voor SDG’s

WILLEMSTAD, 23 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag de kleurrijke vlag gehesen voor de Sustainable Development Goals (SDG’s)

SER adviseert over voorstel tot verscherpte regulering loterijsector

SER adviseert over voorstel tot verscherpte regulering loterijsector

WILLEMSTAD, 21 september 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft op dinsdag 20 september jongstleden, op verzoek van de Minister van Financiën, een advies uitgebracht over het voornemen om enkele wijzigingen aan te brengen in de uitvoeringsvoorschriften betreffende de regulering van de loterijsector in Curaçao en die hun grondslag hebben in de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85, zoals gewijzigd)

SER’en wereldwijd slaan handen ineen tegen klimaatcrisis

SER’en wereldwijd slaan handen ineen tegen klimaatcrisis

Willemstad, 27 juli 2022 – Om één van de grootste uitdagingen van onze tijd, de klimaatcrisis, effectief het hoofd te kunnen bieden, is een internationale gecoördineerde aanpak nodig waarbij sociale dialoog als instrument dient te worden ingezet voor een inclusieve, rechtvaardige groene en duurzame transitie

Kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris SER Nederland

Kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris SER Nederland

Willemstad, 27 juli 2022 – Op 1 juli jongstleden vond er in Den Haag een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad van Nederland mevrouw mr. Jacqueline Prins

Minister GMN licht pakketversmallingsvoorstel BVZ toe in SER

Minister GMN licht pakketversmallingsvoorstel BVZ toe in SER

WILLEMSTAD, 3 juni 2022 – In een speciaal daarvoor bijeengeroepen voorbereidende vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op 3 juni 2022 heeft plaatsgevonden, heeft de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) mevrouw Dorothy Pietersz-Janga, samen met haar naaste adviseurs, op uitnodiging van de SER, een nadere mondelinge toelichting gegeven op het bij de SER voor advies aanhangig gemaakt conceptlandsbesluit Beheersmaatregelen Fonds Basisverzekering Ziektekosten (BVZ).

SER brengt advies uit over uitbreiding Makutu Básiko

SER brengt advies uit over uitbreiding Makutu Básiko

Willemstad, 23 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft vandaag advies uitgebracht aan de Minister van Economische Ontwikkeling (MEO) dhr. Cijntje over de concept-ministeriële regeling, met algemene werking, strekkende tot vaststelling van de maximum groot- en kleinhandelsprijzen (Regeling Makutu Básiko 2022).

SER sluit zich aan bij het Global Deal Initiatief

WILLEMSTAD, 11 mei 2022 – De Sociaal-Economische Raad (SER) is begin deze maand officieel partner geworden van de Global Deal, een multi-stakeholder initiatief voor sociale dialoog en inclusieve groei – een mondiaal partnerschap van regeringen, bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden, het maatschappelijk middenveld en andere organisaties.

Nieuwe leden SER verwelkomd

Nieuwe leden SER verwelkomd

WILLEMSTAD, 20 april 2022 – Tijdens een speciaal daarvoor bijeengeroepen buitengewone vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op donderdag 14 april 2022 werd gehouden in La Belle Alliance zaal in het Avila Beach Hotel, werd kennisgemaakt met de onlangs benoemde nieuwe raadsleden en hun plaatsvervangers.

Minister van Financiën bespreekt uitvoering Landspakket en regeerprogramma met SER

Minister van Financiën bespreekt uitvoering Landspakket en regeerprogramma met SER

Willemstad, 18 maart 2022 – Op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER) heeft de minister van Financiën de heer Javier Silvania op vrijdag 18 maart 2022 een ontmoeting gehad met enkele leden van de SER waarbij van gedachten werd gewisseld over de uitvoering van het Landspakket en het regeerprogramma 2022-2025

SER leidt virtuele gedachtenwisseling op regionaal niveau over uitdagingen 2030 Agenda

SER leidt virtuele gedachtenwisseling op regionaal niveau over uitdagingen 2030 Agenda

Willemstad, 2 maart 2022 – ,,Digitalisering kan mogelijkerwijs garant staan voor een betere financiering van een duurzame toekomst in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: realistisch haalbaar of een onbereikbaar doel?”. Onder deze titel organiseerde de internationale vereniging van sociaaleconomische adviescolleges en soortgelijke instituten, AICESIS, op 22 februari 2022 een online regionale meeting op technisch niveau.

Kennismakingsgesprek SER en FTAC

Kennismakingsgesprek SER en FTAC

Willemstad, 20 februari 2022 – Op basis van de wederzijdse behoefte aan het verder uitbouwen van de contacten en het aangaan van nieuwe institutionele samenwerkingsverbanden met toezicht- en adviesorganen vond er op vrijdag 18 februari 2022 een eerste kennismakingsgesprek plaats tussen de Sociaal-Economische Raad (SER) en de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC)

Vacature

Vacature

Ter verdere versterking van de Sociaal Economische Raad Curaçao (SER) wordt binnenkort gestart met een nieuwe werving- en selectieronde.
Meer informatie volgt.

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de SER

Op 16 november 2021 heeft een groep van ongeveer 30 studenten en hun docenten-begeleiders van de Haagse Hogeschool een presentatie van het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) ontvangen

SER volgt lancering ILO-instrument voor zelfbeoordeling

WILLEMSTAD/GENEVE, 15 november 2021 – De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft vandaag het eerder aangekondigde instrument voor zelfevaluatie (SAM-SDI) gelanceerd om haar lidstaten te helpen de doeltreffendheid en inclusiviteit van hun nationale instellingen voor sociale dialoog, zoals de SER, te verbeteren

‘MEER BEWUSTWORDING VOOR GEWELD EN INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER’

‘MEER BEWUSTWORDING VOOR GEWELD EN INTIMIDATIE OP DE WERKVLOER’

Geweld, pesterijen en (seksuele) intimidatie vormen een probleem op het werk en in de context daarvan. Hoewel exacte cijfers ontbreken, wordt aangenomen dat een niet te onderschatten percentage van de Curaçaose beroepsbevolking op enig moment te maken krijgt met geweld en (seksuele) intimidatie op de werkvloer.

Statenvoorzitter maakt kennis met SER

Statenvoorzitter maakt kennis met SER

Willemstad, 22 oktober 2021 – Statenvoorzitter mevrouw Charetti America-Francisca (MFK) heeft vanochtend kennisgemaakt met de Sociaal-Economische Raad (SER)

Aanbieding SER jaarverslag 2020

Aanbieding SER jaarverslag 2020

WILLEMSTAD, 5 oktober 2021 – Premier Gilmar Pisas heeft op maandag 4 oktober het eerste exemplaar overhandigd gekregen van het jaarverslag van de Sociaal Economische Raad (SER) over 2020.

Delegatie van de SER geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet

Delegatie van de SER geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet

De Gouverneur van Curaçao, mevr. L.A. George-Wout, heeft op 20, 22 en 23 maart de ondervoorzitter van de Raad van Advies, de voorzitter van de Staten, de demissionaire Minister-President, de Minister van Staat, een delegatie van de SER, een delegatie van de Raad van Kerken en de lijsttrekkers van de politieke partijen die één of meer zetels in de Staten hebben verworven op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart 2021, geconsulteerd in verband met de vorming van een nieuw kabinet.

Medeleven met gehandicapten

Medeleven met gehandicapten

Ter gelegenheid van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december hebben medewerkers van het SER-secretariaat meegedaan aan een fondsenwervingsactie van de stichting Fundashon Amigunan Uní

Resultaat AICESIS webinar

Resultaat AICESIS webinar

De COVID-19 crisis heeft de noodzaak en urgentie aangetoond van het aangaan van innovatieve (transformationele) multi-stakeholder partnerschappen voor een duurzame, inclusieve en veerkrachtige ontwikkeling.

Virtuele vergadering waarnemende SG’s AICESIS

Virtuele vergadering waarnemende SG’s AICESIS

Op 8 juni 2020 vond een virtuele vergadering plaats waaraan de waarnemende secretarissen-generaal van AICESIS, de internationale vereniging van sociaaleconomische adviesraden en vergelijkbare instituties, deelnamen

WAARNEMEND GOUVERNEUR MAAKT KENNIS MET SER

WAARNEMEND GOUVERNEUR MAAKT KENNIS MET SER

De waarnemend Gouverneur van Curaçao Hare Excellentie mevrouw Michèle Russel Capriles heeft op 4 maart 2020 een werkbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER)

Kennismaking CMA en Secretariaat SER

Kennismaking CMA en Secretariaat SER

Op maandag 6 januari 2020 heeft de onlangs opgerichte vereniging van lokale producenten, the Curaçao Manufacturers Association (CMA), een kennismakingsbezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Kennismakingsgesprek secretariaten Cft en SER

Kennismakingsgesprek secretariaten Cft en SER

Op woensdagochtend 27 november heeft het secretariaat van de Colleges Financieel Toezicht (Cft) (Curaçao en Sint Maarten; Aruba; Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een bezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad Curaçao (SER).

Officieel startsein ROA-SBO

Officieel startsein ROA-SBO

Uitreiken van afschriften van het benoemingslandsbesluit van de leden van de in april dit jaar op grond van de Landsverordening secundair beroepsonderwijs en educatie

Secretariaat SER bij Ketenoverleg Wetgeving

Secretariaat SER bij Ketenoverleg Wetgeving

Minister-president Eugene Rhuggenaath, die tevens belast is met de portefeuille Algemene Zaken, heeft op maandag 28 oktober jongstleden in de grote vergaderzaal van de Raad van Ministers in Fort Amsterdam voor het eerst aan tafel gezeten met alle actoren die betrokken zijn bij het proces van totstandbrenging van wet- en regelgeving

Paneldiscussie It’s the economy, stupid

Op donderdag 25 juli 2019 wordt een paneldiscussie gehouden over de economie van Curaçao. Het is bekend dat de economie vele jaren geen significante groei kent en de laatste drie jaren zelfs aan het krimpen is

‘Samenwerken aan betekenisvol werk’ centraal tijdens kennismakingsgesprek met directeur/bestuurder CAOP

‘Samenwerken aan betekenisvol werk’ centraal tijdens kennismakingsgesprek met directeur/bestuurder CAOP

Den Haag/Willemstad, 24 juni 2019 – Wat maakt werk betekenisvol? Waarom is dat belangrijk? En als het zo belangrijk is, wat kunnen wij dan doen om betekenisvol werk te koesteren en te ondersteunen? Deze vragen stonden centraal tijdens een kennismakingsgesprek op 20 juni jongstleden in Den Haag tussen de directeur/ algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) Raul Henriquez en de directeur/bestuurder van de Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (CAOP) Philip Geelkerken

Voorbereidingen voor eeuwfeest ILO in volle gang

Voorbereidingen voor eeuwfeest ILO in volle gang

Willemstad, 7 juni 2019 – Tijdens een Skypegesprek op 6 juni 2019 met de heer Shingo Miyake, specialist van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) op het gebied van arbeidsrecht en internationale arbeidsstandaarden en werkzaam bij het ILO-Decent Work Team

High participation in Migration Symposium on 9 and 10 May 2019

High participation in Migration Symposium on 9 and 10 May 2019

The symposium was opened by the acting president of the Social Economic Council of Curaçao, mr. John Jacobs. The Prime Minister the Hon. Eugène Rhuggenaath held an opening speech. The morning program was attended by the acting Governor, Her Excellency Mrs. N. Römer-Kenepa.

Werkgroep Toekomst AICESIS

Werkgroep Toekomst AICESIS

Brussel, 8 januari 2019 – Ter voorbereiding van de jaarlijkse bestuursvergadering van de International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions (AICESIS)

Deelname Curaçao aan workshop UNFPA Suriname

Deelname Curaçao aan workshop UNFPA Suriname

Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER), de Directie Buitenlandse betrekkingen (DBB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) participeert

Organiserend comitee “Future of Work” bij de Minister van SOAW

Organiserend comitee “Future of Work” bij de Minister van SOAW

Willemstad – Een vertegenwoordiging van het organiserend comitee van de werksessies op Curaçao met betrekking tot de “Future of Work”, het thema dat de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor de viering van haar 100-jarig bestaan heeft gekozen bij Minister Koeiman.

Startnotitie ‘Future of Work’ overhandigd aan minister SOAW

Startnotitie ‘Future of Work’ overhandigd aan minister SOAW

Willemstad, 22 juni 2018 – De Algemeen Secretaris van de Sociaal-Economische Raad (SER) Raúl Henriquez, heeft vanmorgen de startnotitie ‘Future of Work’ overhandigd aan minister Hensley Koeiman van Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn (SOAW), in het bijzijn van de Sector Directeur Arbeidszaken Donate Philbert-Nieveld.

Startnotitie ‘Future of Work’ vastgesteld

Startnotitie ‘Future of Work’ vastgesteld

Willemstad, 12 juni 2018 – Tijdens een zeer goed bezochte vervolgsessie over het thema ‘Future of Work’, die op dinsdag 12 juni 2018 werd georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW)

De Sociaal-Economische Raad ontvangt PAR-fractie

De Sociaal-Economische Raad ontvangt PAR-fractie

De Sociaal-Economische Raad ontvangt PAR-fractie voor toelichting over de initiatiefontwerplandsverordening inzake de instelling van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA)

SER bezoekt Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland

SER bezoekt Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Caribisch Nederland

WILLEMSTAD, 29 mei 2018 – Met het oog op de voorgenomen (hernieuwde) instelling van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) en het reactiveren van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (KBB) heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) op 25 mei 2018 een eendaags werkbezoek gebracht aan de Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van Caribisch Nederland (ROA CN) op Bonaire

Hoge Colleges van Staat en de SER bestendigen onderlinge samenwerking

Hoge Colleges van Staat en de SER bestendigen onderlinge samenwerking

De Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door hun respectievelijke (ambtelijke) leidinggevenden, kwamen op donderdag 24 mei 2018 bijeen om concrete afspraken te maken over bestendiging van hun onderlinge samenwerking

Workshop over het thema Toekomst van Werk

Workshop over het thema Toekomst van Werk

WILLEMSTAD, 22 mei 2018 – Hoe zal de toekomst van werk eruit zien op de Curaçaose arbeidsmarkt? Deze vraag stond centraal tijdens een werksessie die dinsdag 22 mei jongstleden plaatsvond, georganiseerd door de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Werksessie over Toekomst van Werk

Werksessie over Toekomst van Werk

SER en SOAW organiseren werksessie over ‘Toekomst van Werk’
Demografische factoren en het vermogen te innoveren bepalend voor toekomst van Curaçaose arbeidsmarkt

Presentatie SER aan de Raad van Ministers

Op uitnodiging van premier Eugene Rhuggenaath heeft een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) op woensdag, 2 mei 2018 voor de Raad van Ministers een presentatie gehouden.

SER Sint Maarten ontmoet  vertegenwoordigers van SER Curacao

SER Sint Maarten ontmoet vertegenwoordigers van SER Curacao

HARBOUR VIEW – Op maandag 3 april 2018 bracht de Secretaris-Generaal (SG) van de Sociale Economische Raad van Curaçao de heer Raul Henriquez M.R. een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal Economische Raad (SER) van Sint Maarten.

Delegatie van SER Curaçao neemt het initiatief om het CESALC netwerk te reactiveren

Delegatie van SER Curaçao neemt het initiatief om het CESALC netwerk te reactiveren

Abidjan, Ivoorkust, 8 maart 2018. Tijdens een ‘lunchmeeting’ met de technische delegatie van de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao, die vandaag met hun collega’s van Brazilië, de Dominicaanse Republiek en Spanje, deelneemt aan de jaarlijkse bestuursvergadering van de Internationale Associatie van Sociaal Economische Raden en Vergelijkbare Instituties (AICESIS) in Abidjan

De SER heeft een nieuwe visie en een nieuw gezicht

De SER heeft een nieuwe visie en een nieuw gezicht

De Sociaal-Economische Raad van Curaçao heeft officieel op 23 februari 2018 op feestelijke wijze zijn nieuwe vergaderzaal ingehuldigd, zijn nieuwe logo en ook zijn nieuwe website gelanceerd.

Curaçao krijgt de functie van waarnemend algemeen secretaris terug voor het Caribisch gebied en de regio van Latijns-Amerika

Curaçao krijgt de functie van waarnemend algemeen secretaris terug voor het Caribisch gebied en de regio van Latijns-Amerika

Tijdens de Algemene Vergadering van de Internationale Associatie van Sociaal Economische Adviesraden en Vergelijkbare Instituties (AICESIS), die op dit moment in de hoofdstad van de Domincaanse Republiek (Santo Domingo) plaatsvindt en waarvan de Sociaal-Economische Raad van Curaçao (SER) lid is, werd SER Curaçao éénstemmig door de algemene vergadering gekozen voor de volgende twee jaren om de functie als waarnemend AICESIS Algemeen Secretaris op zich te nemen voor het Caribisch gebied en de Latijns-Amerikaanse regio