Persbericht

Kennismakingsgesprek met nieuwe secretaris SER Nederland

Willemstad, 27 juli 2022 – Op 1 juli jongstleden vond er in Den Haag een kennismakingsgesprek plaats met de nieuwe directeur/algemeen secretaris van de Sociaal-Economische Raad van Nederland mevrouw mr. Jacqueline Prins.
Namens SER Curaçao waren aanwezig directeur/algemeen secretaris de heer drs. Raul Henriquez en senior adviseur belast met internationale zaken mevrouw mr. Miloushka Sboui-Racamy.
Ook de SER’en van de overige Caribische landen van het Koninkrijk waren bij dat gesprek vertegenwoordigd.
Namens SER Aruba nam de heer T. Every (voorzitter) aan het gesprek deel en namens Sint Maarten de heer G. Richardson (algemeen secretaris). Behalve een formele kennismaking werd tussen de SER’en van het Koninkrijk ook de mogelijkheden verkend voor een verbreding en verdieping van de bestaande samenwerking.

 

Share