Persbericht

Professionalisering SER-medewerkers blijft prioriteit

In het kader van het professionaliseringstraject voor het personeel van de SER hebben drie (senior) adviseurs op vrijdag 7 oktober 2022 deelgenomen aan de zesde jaarlijkse integriteitsconferentie, die georganiseerd werd door de stichting ‘Leading with Integrity Foundation’. Centraal thema van de conferentie was deze keer ‘emotionele (in)stabiliteit in leiderschap’. Naast de gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie mevrouw Lucille George-Wout, werd de conferentie ook bijgewoond door ministers, Statenleden en verschillende leiders uit de gemeenschap en het bedrijfsleven. De aanwezigen kregen de gelegenheid om in kleinere discussiegroepen verschillende tekenen van emotionele instabiliteit in leiderschap te bespreken. Het resultaat van deze discussies werd later gepresenteerd in een plenaire sessie. Door middel van (in-company) workshops, maandelijkse nieuwsbrief, haar School of Integrity en jaarlijkse conferentie tracht de Leading with Integrity Foundation integriteit te blijven bevorderen in de Curaçaose samenleving. Op de foto: de SER – (senior) adviseurs mw. mr. S. Curial-Villarreal, mw. drs. D. Eustatius-Martis en mw. mr. M. Sboui-Racamy.

Share