Persbericht

Waarnemend resident coördinator VN op beleefdheidsbezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 28 september 2022 – De waarnemend resident coördinator van de Verenigde Naties (VN) voor de Engelstalige en Nederlandstalige Caribbean, de uit Zambia afkomstige Dennis Zulu, bracht vanochtend vergezeld door een lid van zijn staf en de lokale contactpersoon een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Daar wisselde hij van gedachten met het technische secretariaat van de SER over de rol van het adviescollege bij de vormgeving en nadere invulling van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen, de SDG’s, die prioritair zijn aangemerkt voor het Caribisch gebied en op welke wijze zijn kantoor daarbij technische ondersteuning zou kunnen bieden.

De heer Zulu is deze dagen op Curaçao in het kader van een officiële kennismaking en zal op donderdag 29 september 2022 een samenwerkingsovereenkomst tekenen met de Curaçaose regering. Voorafgaand daaraan achtte de waarnemend VN-resident coördinator het van belang om met enkele relevante stakeholders te spreken.

Als waarnemend VN-resident coördinator leidt dhr. Zulu het sub regionale team van de VN, dat gevestigd is in Port of Spain, Trinidad en Tobago, en is hij de hoogste ambtenaar van het ontwikkelingssysteem van de VN op landenniveau. In nauwe samenwerking met nationale regeringen behartigt hij de belangen en mandaten van het VN-systeem en kunnen zij daarbij rekenen op de steun en begeleiding van nagenoeg alle VN-organen. De resident coördinator streeft ernaar de verschillende VN-organen samen te brengen om de doelmatigheid en doeltreffendheid van de operationele activiteiten in de Engelssprekende en Nederlandssprekende Caribische landen te verbeteren.

Op de foto: de heer Dennis Zulu (tweede van rechts, staand) met zijn staflid en de lokale contactpersoon samen met de technische staf van de SER.

Share