Persbericht

Deelname SER aan conferentie over migratiebeleid

Willemstad, 25 januari 2019 – Deze week heeft een technische delegatie van de SER deelgenomen aan de conferentie Social Innovation for Refugee Inclusion. Deze conferentie werd in Brussel georganiseerd door het Migration Policy Institute Europe, het European Economic and Social Committee, de Mission of Canada to the European Union, en de United States Mission to the European Union. In lezingen, panels en werkgroepen werd nader ingegaan op innovatieve benaderingen voor het realiseren van een inclusieve samenleving voor zowel nieuwkomers als de lokale bevolking. Aan de conferentie nam deel een internationaal gezelschap van lokale overheden, NGO’s, vakbonden , universiteiten en internationale organisaties. De deelname van de technische delegatie van de SER aan de conferentie was in het kader van de voorbereidingen voor het symposium over (arbeids)migratie, dat in mei wordt georganiseerd door SER Curaçao in samenwerking met SER Sint Maarten en SER Aruba.
Gedurende de conferentie zijn veel contacten gelegd voor verdere uitwisseling van kennis en expertise.

Op de foto’s: een impressie van de conferentie en de technische delegatie van SER Curaçao bestaande uit mw. drs. Barbara Perquin en mw. drs. Sonja Boersma, beide senior adviseurs.

Share