Persbericht

PAR-fractie biedt initiatief wetsvoorstel seksuele intimidatie voor advies aan de SER

WILLEMSTAD, 4 februari 2019 – De fractie van de PAR in de Staten heeft op vrijdag 1 februari 2019 de initiatiefontwerplandsverordening houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek 7A, het verbod op intimidatie dan wel seksuele intimidatie op de werkvloer (zittingsjaar 2017-2018-117), overhandigd aan de Sociaal-Economische Raad (SER). De komende tijd zal de SER zich daarover buigen en een advies uitbrengen.
Namens de SER nam het onafhankelijke plaatsvervangende lid mw. mr. Kimberley de L’Isle het adviesverzoek in ontvangst. De fungerend voorzitter dhr. John Jacobs was op die dag uitlandig.

Op de foto: Het moment van overhandiging van de adviesaanvraag met van links naar rechts: dhr. Jeser El Ayoubi (PAR), dhr. Curtley Obispo (PAR), mw. Gisette Seferina (PAR), mw. Karin Bosman van het bedrijf ‘About Workplace Harassment’, die meegeholpen heeft aan het opstellen van het initiatief wetsvoorstel, mw. Ana-Maria Pauletta (PAR), mevrouw Kimberley de L’Isle (plv. SER-lid) en dhr. Raul Henriquez (Algemeen Secretaris).

Share