Raad

Ingevolge artikel 3, eerste en tweede lid van de Landsverordening SER bestaat de Raad uit negen leden:

  • drie leden benoemd ter vertegenwoordiging van de werkgeversbelangen;
  • drie leden ter vertegenwoordiging van de werknemersbelangen; en
  • drie leden ter vertegenwoordiging van andere belangen dan die van het bedrijfsleven.

Ieder lid heeft een plaatsvervanger.

De huidige leden van de SER staan hieronder genoemd.

De posities van een onafhankelijk lid en een plaatsvervangend onafhankelijk lid en van een lid en plaatsvervangend lid vanuit zowel de werknemers- als vanuit de werkgeversvertegenwoordigers zijn momenteel vacant.

Onafhankelijke leden

Dhr. mr. Royston E. Sling, lid SER

 

Dhr. drs. Cornelis I. Rojer, lid SER

Functie: Financial Consultant

Dhr. mr. Wendell J. Meriaan, lid SER

Functie: Tax Partner Meijburg & Co Caribbean Tax & Legal
Nevenfunctie: Lid van het dagelijks bestuur van Meijburg & Co Caribbean

Mw. mr. Kimberley de l’Isle, plaatsvervangend lid SER

Functie: Advocaat

Werkgeversorganisaties

Dhr. mr. John H. Jacobs, lid SER

Fungerend Voorzitter van de Sociaal-Economische Raad
Functie: Secretaris Kamer van Koophandel en Nijverheid

Dhr. mr. Julian G. Lopez-Ramirez, lid SER
Dhr. mr. Robbin F. Martina, lid SER
Dhr. Ralph P. Ottenheim, plaatsvervangend lid SER
Dhr. Marcos F. Cova, plaatsvervangend lid SER
Dhr. Wendell E. Bonafacio, plaatsvervangend lid SER
Dhr. drs. Daniel Hodge, plaatsvervangend lid SER

Werknemersorganisaties

Dhr. Pablo A. Cova - lid SER

Functies: Vice-voorzitter van de Vakcentrale Sentral Sindikal di Korsou (SSK); Voorzitter van de Vakbond AVVC /SGTL

Dhr. Richenel G. Ph. Ilario, lid SER

Functie: Management Ondersteuning Fundashon Kas Popular (FKP)
Nevenfunctie: International Secretary Trade Union Sindikato di Empleadonan den Bibienda (SEBI)

Dhr. Humphrey D. Mongen, lid SER

Dhr. Juan P. Zimmerman, plaatsvervangend lid SER

Functie: Secretaris van de Vakcentrale Central General di Trahadonan di Corsow (CGTC)
Nevenfuncties:

  • Lid van de Ontslagcommissie
  • Voorzitter van de Commissie Grote Autobussen, Tourwagens en Taxi’s
  • Vice-voorzitter van de Commissie van Middelgrote en Kleine Autobussen
  • Lid van de Commissie Problematiek Openbaar Vervoer
Dhr. Kenneth Bremer, plaatsvervangend lid SER
Mw. Adriela Dirksz-Job, plaatsvervangend lid SER