Persbericht

SER doet mee aan actieweek duurzame ontwikkelingsdoelen Curaçao

Willemstad, 29 september 2020 – De Sociaal-Economische Raad doet deze dagen op technisch niveau mee aan de online panels en virtuele werksessies die georganiseerd worden door de SDG-platform Curaçao in het kader van de Curaçao 2030 SDG Action Week. De actieweek staat in het teken van de Sustainable Development Goals (SDG’s), waarbij lokale en internationale sprekers hun zienswijze geven over de wijze waarop de nationale prioriteiten van Curaçao afgestemd moeten zijn op de VN-Agenda 2030 en de SDG’s en hoe een bijdrage kan worden geleverd aan de lokale implementatie van de wereldwijde doelen, voortbouwend op de pijlers van PeoplePlanetProsperity en Partnership.

Tussen het technisch secretariaat van de SER en de SDG-platform Curaçao bestaat al enige tijd een partnership waarbij onderling relevante informatie wordt uitgewisseld.

De SDG-actieweek duurt tot en met 2 oktober 2020. Meer informatie is te vinden op www.curacao2030.cw

Share