Persbericht

Medeleven met gehandicapten

Ter gelegenheid van de Wereld Gehandicapten Dag op 3 december hebben medewerkers van het SER-secretariaat meegedaan aan een fondsenwervingsactie van de stichting Fundashon Amigunan Uní en droegen zij allemaal een speciaal T-shirt om hun medeleven en verbondenheid te tonen met mensen met een beperking. Tijdens deze dag draait het om het leggen van contact tussen personen met en zonder een lichamelijke en of fysieke beperking. Kernwaarde in het gedachtengoed van de SER is om verbindend samen te werken. Vanuit die gedachte is meegedaan aan de actie van de stichting Fundashon Amigunan Uní.

 

Share