Persbericht

Constructieve dialoog tussen SER en premier Pisas legt fundament voor ambitieus luchtkwaliteitswetsvoorstel

Willemstad, 7 september 2023 — Op vrijdag 25 augustus jl. heeft er, op initiatief van de Sociaal-Economische Raad (SER), een gedachtewisseling plaatsgevonden met minister-president Gilmar Pisas. De discussie richtte zich op de conceptlandsverordening Luchtkwaliteit. Premier Pisas, acterend in zijn hoedanigheid als minister zonder portefeuille belast met landbouw, milieu en natuur, werd bijgestaan door experts van de ministeries van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) en Algemene Zaken (AZ).

Tijdens deze bespreking verschaften de experts van beide ministeries gedetailleerde inzichten aan de SER-leden over het voorliggende wetsontwerp. Deze informatieve uiteenzetting leidde tot verheldering op kernpunten van de conceptlandsverordening, waardoor de SER thans in staat is om een grondig en weloverwogen advies uit te brengen.

Beide partijen toonden zich na de ontmoeting tevreden over de constructieve aard van de dialoog. Er is gezamenlijk een routekaart vastgesteld voor de verdere ontwikkeling en behandeling van dit wetgevingsinitiatief.

Premier Pisas benadrukte na afloop de betekenis van deze bijeenkomst als een cruciale stap voorwaarts in het realiseren van de wettelijke en maatschappelijke verantwoordelijkheden die de regering draagt. Dit impliceert het actief streven naar een leefbaar Curaçao, waarbij milieu, natuur en volksgezondheid op adequate wijze worden beschermd, in overeenstemming met de Staatsregeling en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Share