Persbericht

Premiers Aruba, Curaçao en Sint Maarten onderschrijven belang van symposium van de SER’en van de drie landen

Met ondertekening protocol over samenwerking op het gebied van (arbeids)migratie en bevolkingsbeleid

WILLEMSTAD, 29 oktober 2018 – Met de ondertekening afgelopen zaterdag 26 oktober 2018 in Philipsburg, Sint Maarten, van het samenwerkingsprotocol op het gebied van (arbeids)migratie en bevolkingsbeleid hebben de premiers van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, respectievelijk Evelyna Wever-Croes, Eugene Rhuggenaath en Leona Romeo-Marlin, eveneens aangegeven het initiatief van de Sociaal-Economische Raden (SER’en) van de drie landen om in 2019 een symposium over het thema te organiseren, te onderschrijven.
Het doel van het protocol is dat de landen waar nodig en gewenst gaan samenwerken bij het ontwikkelen van strategisch beleid dat een substantiële bijdrage kan leveren aan het ‘resilient’ maken van Aruba, Curaçao en Sint Maarten als Small Island Development States (SIDS), die vanwege hun kleinschaligheid en open economie extra gevoelig zijn voor ontwikkelingen die zich buiten hun grenzen voltrekken.
Het gezamelijk te ontwikkelen strategisch beleid richt zich met name op de vraag hoe de mogelijkheden en voordelen die migratie, en met name arbeidsmigratie, met zich meebrengt zo effectief mogelijk kunnen worden benut en hoe daar beleidsmatig op in kan worden gespeeld.
Volgens de SER’en zou het gezamenlijke beleid – gebaseerd op ‘lessons learned en ‘best practices’ – zich vooral moeten richten op de voordelen die arbeidsmigratie met zich meebrengt. Dit allemaal met de focus op een duurzame sociaaleconomische ontwikkeling in de landen. Vanuit met name deze invalshoek zal in 2019 inhoud aan het symposium worden gegeven.
Klik hier voor de integrale tekst van het getekende protocol.

Share