Persbericht

AICESIS-permanente vertegenwoordiger bij VN bezoekt SER Curaçao

 

Willemstad, 12 januari 2024 – Dr. Hanifa D. Mezoui, de permanente vertegenwoordiger van de Internationale Vereniging van Sociaaleconomische Adviesraden en Vergelijkbare Instellingen (AICESIS) met waarnemersstatus bij de Sociale en Economische Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) in New York, bracht op vrijdag 12 januari 2024 een beleefdheidsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Sinds november vorig jaar, toen de SER het voorzitterschap van AICESIS op zich nam, zet het adviesorgaan zich in voor het vergroten van internationale samenwerking en dialoog. Tijdens deze belangrijke samenkomst deelde dr. Mezoui haar inzichten over mondiale uitdagingen zoals de COVID-19-pandemie, de klimaatcrisis en geopolitieke spanningen. Het thema van ECOSOC voor 2024, gericht op het versnellen van de realisatie van de VN-Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), werd besproken. Er werd speciale aandacht besteed aan het uitbannen van armoede, het bevorderen van klimaatactie en het versterken van internationale samenwerking.

Het Politiek Forum op Hoog Niveau over Duurzame Ontwikkeling, gepland voor juli dit jaar in het hoofdkwartier van de VN in New York, zal zich richten op een evaluatie van de voortgang van deze doelen. Het bezoek van dr. Mezoui onderstreept het belang van multilaterale samenwerking bij het aanpakken van mondiale vraagstukken.

Tijdens de bijeenkomst werd ook vooruitgekeken naar de SDG-top in september 2024 in New York, die zal dienen als een platform voor het versterken van de mondiale inzet voor multilateralisme. Deze top, met het thema “Multilaterale oplossingen voor een betere toekomst”, zal resulteren in “Een Pact voor de Toekomst”. Dit actiegerichte document is gericht op het versnellen van de SDG-vooruitgang, het adresseren van opkomende uitdagingen, en het versterken van mondiaal bestuur en mensenrechten.

De prominente rol van de SER van Curaçao als voorzitter van AICESIS in deze internationale dialogen benadrukt zijn toewijding aan het bijdragen aan wereldwijde welvaart en duurzame ontwikkeling.

 

 

 

Share

Op de foto: zittend Dr. Hanifa Mezoui en de directeur/secretaris-generaal van de SER, Drs. Raul Henriquez. Staand, van links naar rechts: Gianique Curiel MSc, econoom bij de SER, Dainadira Eustatius-Martes MSc, econoom bij de SER verantwoordelijk voor interinstitutionele zaken, en mr. Miloushka Sboui-Racamy, juridisch adviseur bij de SER, belast met internationale zaken.