Persbericht

Global Deal Forum: Naar een rechtvaardige overgang en duurzame arbeidsmarkten

Willemstad, 17 november 2022 – Een delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao heeft op 2 en 3 november 2022 deelgenomen aan het Global Deal High Level Forum on Social Dialogue; Towards a just transition and Sustainable Labor Markets”, een jaarlijks evenement in het kader van sociale dialoog, dat dit jaar in Madrid werd gehouden en georganiseerd werd door het Global Deal Initiative onder auspiciën van de regering van Spanje. Het evenement vond plaats in de Casa de América, waar meer dan 450 deelnemers deelnamen aan de persoonlijke en online discussies en ideeën en perspectieven uitwisselden over de rol van de sociale dialoog en gezonde arbeidsverhoudingen bij het vinden van effectieve oplossingen voor de uitdagingen van de hedendaagse arbeidsmarkt. Tijdens het forum werd ook het Global Deal Flagship Report 2022: “A Partnership in Action” gelanceerd. De SER, die zich in mei 2022 als eerste sociaaleconomische adviesraad ter wereld heeft aangesloten bij het Global Deal-initiatief, was in Madrid aanwezig om te netwerken en beste praktijken en kennis over de sociale dialoog op te doen bij belangrijke beleidsmakers wereldwijd en andere belanghebbenden die betrokken zijn bij de sociale dialoog.

De Global Deal is een multi-stakeholderinitiatief voor sociale dialoog en inclusieve groei en een wereldwijd partnerschap van regeringen, bedrijven, werkgeversorganisaties, vakbonden, maatschappelijke organisaties en andere organisaties dat tot doel heeft de mondiale arbeidsmarktproblemen gezamenlijk aan te pakken en zoveel mogelijk mensen te laten profiteren van globalisering. De Global Deal is onder meer opgericht door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De replays van alle sessies en de fotogalerij zijn toegankelijk op de website van het evenement. Zoals aangegeven, werd tijdens het forum ook het Global Deal Flagship Report 2022: “A Partnership in Action” gelanceerd. De website van het verslag is beschikbaar in het EngelsSpaans en Frans.

Op de foto: van links naar rechts:
dhr. R. Henriquez, Algemeen Secretaris en Directeur SER-Curaçao, dhr. J. Jacobs Fungerend Voorzitter SER-Curaçao, dhr. Ionnis Paidas, Voorzitter SER-Griekenland, mw. M. Sboui-Racamy, Sr. Adviseur belast met internationale aangelegenheden bij SER-Curaçao, dhr. A. Xyrafis, Secretaris Generaal van de Internationale Vereniging van  Sociaal Economische Raden en vergelijkbare instellingen, (AICESIS).

Share