Persbericht

Vaststelling en aanbieding advies inzake indexering van minimumlonen en advies permanent maken tijdelijke verhoging minimumuurloon

In de plenaire vergadering van de SER van 23 november 2018 zijn twee adviezen vastgesteld: één met betrekking tot het indexeren van de minimumlonen en één met betrekking tot het permanent maken van een tijdelijke verhoging van het minimumuurloon.
Het advies inzake de ontwerp-ministeriële regeling, met algemene werking, betreft indexering van de minimumlonen per 1 januari 2019. Het advies inzake het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, is gericht op het permanent maken van de per 1 januari 2018 bij Ministeriële Regeling, met algemene werking, doorgevoerde tijdelijke verhoging van het minimumloon. Beide adviezen zijn uitgebracht op verzoek van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.
Beide adviezen zijn op 26 november 2018 aan de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn aangeboden.
De adviezen van de SER zijn niet direct openbaar. De adviezen worden openbaar gemaakt bij aanbieding van het wetsvoorstel door de regering aan de Staten en/of wanneer de Staten zelf het advies op hun website hebben geplaatst. Dit laatste geschiedt wanneer het wetsvoorstel wordt geagendeerd voor behandeling.

Share