Persbericht

Regulier overleg tussen Hoge Colleges van Staat en de SER geconsolideerd

WILLEMSTAD, 7 september 2018 – De Hoge Colleges van Staat (HCvS) en de Sociaal-Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door hun respectievelijke (ambtelijke) leidinggevenden, kwamen in het kader van hun regulier overleg voor de tweede maal dit jaar bijeen op donderdag 6 september 2018. Ditmaal trad het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA op als gastheer.

Aan het overleg namen deel de Secretaris van de Algemene Rekenkamer mw. S. Cathalina, de Ombudsman dhr. K. Concincion, de Secretaris van de Raad van Advies mw. C. Raphaëla, de Directeur/Algemeen Secretaris van de SER dhr. R. Henriquez, en enkele medewerkers van de respectievelijke organen.

In een overleg worden thema’s van gemeenschappelijk belang besproken en wordt kennis en ervaring met elkaar uitgewisseld.

De agendapunten betroffen dit keer onder meer publicitaire aspecten met betrekking tot de werkwijze en advisering, gezamenlijke trainingsprogramma’s en het thema ‘Future of Work’.

De (ambtelijke) vertegenwoordigers van de HCvS en de SER onderschreven het belang om de samenleving periodiek te blijven informeren over hun belangrijke werk in het kader van versterking van onze democratische rechtsstaat.

Op de foto’s: dhr. K. Concincion (Ombudsman), dhr. R. Trenidad (Bureau Ombudsman), mw. C. Raphaëla (Secretaris Raad van Advies), mw. L. Sasso-Hart (Juridisch Adviseur Algemene Rekenkamer), mw. S. Cathalina (Secretaris Algemene Rekenkamer), mw. S. Curial-Villarreal (Adviseur Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA), en dhr. R. Henriquez (Algemeen Secretaris/Directeur SER).

Share