Persbericht

Manifest voor de verdere invulling en vormgeving van een inclusieve arbeidsmarkt in Curaçao

 

Willemstad, op maandag 16 oktober jl. heeft de SER in gezamenlijkheid met Human Rights Defense Curaçao, de University of Curaçao en de International Labour Organization een Manifest voor de verdere invulling van een inclusieve arbeidsmarkt uitgebracht. Dit Manifest weerspiegelt de consensus die is bereikt door uitgebreide en zorgvuldige dialogen onder verscheidene belanghebbenden, en heeft de ambitie om beleid voor de arbeidsmarkt af te stemmen op de complexe uitdagingen die voortkomen uit het demografische, sociaaleconomische en culturele landschap van Curaçao.

Klik hier  om grondige kennis te nemen van de inhoud van het Manifest.

 

 

 

 

Share