Persbericht

SER brengt briefadvies uit over voorgenomen aanpassing maximale tarieven kleine en middelgrote bussen

WILLEMSTAD, 1 april 2022 – In een op donderdag 31 maart 2022 gehouden buitengewone vergadering van de SER heeft de raad zich gebogen over het voornemen van de regering de maximale tarieven voor kleine en middelgrote bussen per 1 april 2022 te laten ingaan. Het adviesverzoek van de Minister van Economische Ontwikkeling, dat aan dat regeringsvoornemen ten grondslag ligt, is op 25 maart 2022 door de SER ontvangen. Daardoor moest de raad in recordtijd een oordeel vellen over de voorgenomen tariefsaanpassing waarbij zowel de sociaaleconomische baten en lasten op zorgvuldige wijze tegen elkaar zijn afgewogen rekening houdend met alle betrokken belangen. Het resultaat van die beraadslaging is uitgemond in een briefadvies dat vandaag aan de minister is aangeboden.

In juli 2018 heeft de SER reeds uitvoerig geadviseerd over tariefaanpassingen binnen het openbaar vervoersysteem van Curaçao  (https://ser.cw/wp-content/uploads/sites/280/2018/07/086-2018-SER.pdf). Daarbij heeft de raad geconcludeerd dat tarifering van het busvervoer slechts één van de componenten is van de regulering van het openbaar vervoer en dat er dringend behoefte is aan een duurzaam, innovatief, betaalbaar en hoogwaardig openbaar vervoersysteem, dat aansluit bij de hedendaagse behoefte van de reiziger (smart mobility). Naar het oordeel van de SER heeft zijn advies van juli 2018 niet aan relevantie ingeboet.

Share