Persbericht

SER verstrekt spoedadvies voor implementatie UBO-register in Curaçao

 

Willemstad, 21 maart 2024 – Op verzoek van de minister van Financiën mr. drs. Javier Silvania heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) gisteren een spoedadvies uitgebracht over het concept van het landsbesluit voor de invoering van het UBO-register in Curaçao. Dit register, cruciaal in de strijd tegen financiële en economische criminaliteit, beoogt de transparantie te vergroten door identificatie en registratie van uiteindelijke gerechtigden (Ultimate Beneficial Owners, UBO’s) van rechtspersonen en vergelijkbare entiteiten op het eiland.

Het advies komt voort uit een besluit van de Raad van Ministers van vorige maand, mede ingegeven door de aankomende evaluatie van de Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) in juni dit jaar. De timing van dit advies is kritiek, gezien de urgente internationale vereisten en de noodzaak voor verbeterde due diligence procedures in Curaçao.

Het voorstel richt zich op het faciliteren van bevoegde instanties, zoals het Openbaar Ministerie, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao (FIU) en de Inspecteur der Belastingen, om effectiever witwaspraktijken en terrorismefinanciering te onderzoeken. Het UBO-register belooft een fundament te leggen voor een veiliger en transparanter zakelijk milieu, met een gebalanceerde aanpak van openheid en privacybescherming. De Kamer van Koophandel en Nijverheid (KvK) wordt aangewezen voor het beheer van het register, door haar bestaande infrastructuur en expertise met het handelsregister.

De implementatie van het UBO-register wordt gedreven door zowel nationale wettelijke verplichtingen als de dringende noodzaak om te voldoen aan FATF-aanbevelingen. De FATF, een toonaangevende intergouvernementele organisatie in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering, vereist van haar lidstaten, waaronder het Koninkrijk der Nederlanden, om haar standaarden strikt na te leven. Curaçao, als lid van de CFATF, committeert zich aan de implementatie van deze internationale normen. Regelmatige evaluaties door de CFATF verzekeren de effectiviteit en efficiëntie van het geïmplementeerde systeem, waarbij niet-naleving significante consequenties kan hebben voor nationale jurisdicties.

 

Share