Persbericht

Bezoek studenten Haagse Hogeschool aan de Sociaal-Economische Raad

WILLEMSTAD, 16 januari 2023 – In het kader van hun HBO-studie aan de Haagse Hogeschool (HHS), waarbij ze een Minor en/of Major in Koninkrijksrelaties hebben gevolgd, brengt momenteel een groep van 40 studenten van de Haagse Hogeschool een 12-daags bezoek aan Curaçao, Aruba en Bonaire. Zij bezoeken hierbij verschillende instanties (o.a. de Sociaal-Economische Raad, de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad en het College financieel toezicht), om hiermee nader kennis te maken en tevens om te bezien of zij een stage willen lopen bij  één van deze instanties.

Evenals vorig jaar stond een nadere kennismaking met het Secretariaat van de Sociaal-Economische Raad (SER) op het programma. Naar aanleiding van het bezoek van vorig jaar lopen momenteel twee studenten van de HHS stage bij de SER: Maxence Vrede en Tara Ottenheim.  Deze studenten waren dit keer belast met de organisatie hiervan.

Na een introducerende quiz waarbij de kennis over de SER werd getest bij de bezoekende studenten – waarbij bleek dat zij zich inhoudelijk goed hadden voorbereid – werd door de Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, dhr. drs. R. Henriquez, nader ingegaan op de doeleinden en de rol van de SER, de samenstelling, de advisering en overige activiteiten. Actualiteiten kwamen aan bod, evenals de internationale rol van de SER. De stagiaires gaven voor hun medestudenten een presentatie over hun ervaringen met de stage, en hun stagebegeleidster, mw. drs. Barbara Perquin, sr. adviseur bij de SER, ging nader in op de stagemogelijkheden en -vereisten.

Door de studenten werden veel relevante vragen gesteld, en sommigen toonden al belangstelling om stage te lopen bij de SER.

Vanwege het hoge aantal bezoekers was het helaas niet mogelijk om de bijeenkomst te organiseren bij de SER zelf; het Nationaal Archief was zo vriendelijk om hun auditorium beschikbaar te stellen, waarbij na afloop op het bordes genoten kon worden van een broodjeslunch. Zo konden de studenten tevens kennismaken met de prachtige ‘Bolo di Batrei’ (Bruidstaart) in Scharloo, zoals het mooie pand ook wel wordt genoemd.

Op de foto: de groep studenten van de Haagse Hogeschool, hun begeleiders, en staf van het Secretariaat van de SER.

Share