Persbericht

Nieuwe leden SER verwelkomd


Werkwijze raad nader toegelicht tijdens kennismakingssessie in Avila

WILLEMSTAD, 20 april 2022 – Tijdens een speciaal daarvoor bijeengeroepen buitengewone vergadering van de Sociaal-Economische Raad (SER), die op donderdag 14 april 2022 werd gehouden in La Belle Alliance zaal in het Avila Beach Hotel, werd kennisgemaakt met de onlangs benoemde nieuwe raadsleden en hun plaatsvervangers. Het gaat hierbij om zes leden/plaatsvervangende leden die de werkgeversbelangen in de SER gaan vertegenwoordigen, drie leden/plaatsvervangende leden die namens de werknemersorganisaties in de raad zitting zullen nemen en één onafhankelijk lid.

De nieuwe werkgeversvertegenwoordigers zijn de heren Daniel Hodge (lid), Julian Lopez-Ramirez (lid), Robbin Martina (plv. lid), Marcos Cova (plv. lid), Ralph Ottenheim (lid) en Wendell Bonafacio (plv. lid). De nieuwe werknemersvertegenwoordigers in de SER zijn de heren Kenneth Bremer (plv. lid), Richinel Ilario (lid) en mw. Adriëla Job-Dirksz (plv. lid). Het nieuw benoemde onafhankelijk lid is de heer Royston Sling (jurist/pensioenexpert).

Tijdens de kennismakingsbijeenkomst kregen de nieuwe leden en hun plaatsvervangers een nadere toelichting over de werkwijze van de raad en over relevante procedurele aspecten verbonden aan het SER-lidmaatschap. Verder werd van gedachten gewisseld met de zittende leden over actuele sociaaleconomische vraagstukken.

Op de foto:
Van links naar rechts onderste rij:  Mr. Robbin Martina, Ms. Adriëla Job-Dirksz and Mr. Daniel Hodge;
Van links naar rechts bovenste rij:  Mr. Wendell Bonafacio, Mr. Marcos Cova, Mr. Richinel Ilario and Mr. Royston Sling.

Share