Persbericht

SER-delegatie woont presentatie bij over innovatief onderzeeproject Proteus Ocean Group

“Een samenwerking die streeft naar klimaatmitigatie en lokale ontwikkeling”

 

Willemstad, 27 oktober 2023 – Een ambtelijke delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) was op maandagavond 23 oktober 2023 aanwezig bij een presentatie over het baanbrekende onderwateronderzoeksproject van Proteus Ocean Group. Fabien Cousteau, kleinzoon van de wereldvermaarde marineofficier en oceanograaf Jacques-Yves Cousteau, medeoprichter en tegelijkertijd Chief Oceanic Explorer van Proteus Ocean Group, leidde de presentatie. Hij werd bijgestaan door Lisa Marrocchino, CEO en bestuurslid van Proteus Ocean Group. Het evenement werd mede-georganiseerd door de Curaçao Chamber of Commerce.

De presentatie, die plaatsvond tijdens een goedbezocht evenement, was niet alleen inspirerend maar ook vernieuwend en veelbelovend. Proteus Ocean Group heeft aangekondigd gedurende de komende bouwfase van hun modulaire onderwaterhabitat frequent op Curaçao aanwezig te zullen zijn. Op dit moment worden locaties bij Cas Abou en Nieuwpoort onderzocht op hun geschiktheid als potentiële standplaats voor het habitat.

Proteus Ocean Group benadrukt het cruciale belang van samenwerking met zowel lokale als internationale organisaties. Daarnaast streven zij ernaar om, waar mogelijk, gebruik te maken van lokaal personeel. Bovendien zijn zij van plan een waardevolle bijdrage te leveren aan ons land door het delen van data, kennis en intellectuele eigendomsrechten van lokale innovaties. Ze zien ook een brede waaier van educatieve mogelijkheden, niet alleen voor Curaçao maar voor de hele wereld, met name op het gebied van klimaatmitigatie.

Voor meer informatie over de Proteus Ocean Group en het geavanceerde onderwaterhabitat, kunt u de volgende links raadplegen:

Officiële website van Proteus Ocean Group

 

Share