Persbericht

Rechtenstudenten Honors program UoC op bezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 12 juli 2021 – Studenten van het ‘honors program’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de University of Curaçao (UoC) waren op 9 juli jongstleden te gast bij de Sociaal-Economische Raad (SER) waar zij nader werden geïnformeerd over de taken en werkzaamheden van het adviescollege en over de belangrijke rol die de SER speelt in het beleids- en wetgevingsproces. Behalve een presentatie, die verzorgd werd door het secretariaat van de SER, kregen de studenten een casus voorgelegd op basis van een onlangs bij de SER aanhangig gemaakt adviesverzoek van de Staten. Het adviesverzoek heeft betrekking op een initiatiefwetsvoorstel dat beoogt door middel van een wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering een ‘small claims court’ in te voeren voor de beslechting van consumentengeschillen met een beperkt geldelijk belang (tot een bedrag van maximaal NAf. 10.000,-). De stelling van de casus luidde: leidt de invoering van een ‘small claims court’ tot een betere consumentenbescherming?
Naar aanleiding van deze stelling gingen de studenten met elkaar in debat, waarbij voor- en tegenargumenten werden gepresenteerd. De kwaliteit van het debat werd door de medewerkers van het SER-secretariaat getoetst aan de hand van inhoudelijke kennis, de kwaliteit van de argumenten en standpunten en de presentatietechniek (houding, hand- en stemgebruik) van de studenten. Het debat werd afgesloten met de afspraak dat het preadvies over bovengenoemd initiatiefwetsvoorstel, dat momenteel wordt voorbereid door het SER-secretariaat, ter beoordeling zal worden voorgelegd aan de honors studenten
De rechtenfaculteit van het UoC biedt bachelors- en masterstudenten die gemotiveerd en talentvol zijn en bovengemiddeld presteren een aanvullend programma naast de reguliere universitaire opleiding. 

Op de foto: van links naar rechts staand: Jean-Claude Overman (stagiair bij de SER), Sharlyn Curial-Villarreal (Senior Adviseur ), Silliany Windster, Miloushka Sboui-Racamy (Senior Adviseur), Raul Henriquez (Directeur Algemeen Secretaris), Rajeev Sanchez, Erica Obersi, Rebecca de Knegt (wetenschappelijk medewerker; Sectiecoördinator staats- en bestuursrecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid UoC)
Zittend: Sebel Antoin, Chantally Reina en Thalicia Gaffar.

 

Share