Persbericht

COVID-19 en de Wereld van Werk: ‘Effecten en Responses’

De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft onlangs een notitie uitgebracht met bovengenoemde titel. Deze notitie biedt een voorlopige beoordeling van de ILO met betrekking tot de mogelijke effecten van COVID-19 op de arbeidswereld en stelt een reeks beleidsmaatregelen en opties voor om deze effecten te verzachten en een sterk en snel herstel te bevorderen. De ILO zal de nota actualiseren wanneer nieuwe gegevens en informatie beschikbaar komen in deze snel evoluerende situatie.

Vanwege de actualiteit van het thema, het effectief contact dat de SER onderhoudt met de ILO en de blijvende betrokkenheid van de SER bij het ‘Future of Work’-debat op Curaçao en ook in regionaal/internationaal verband wordt deze informatie gepost op deze website. Klik hier voor de notitie.

Share