Persbericht

Kennismakingsgesprek secretariaten Cft en SER

WILLEMSTAD, 28 november 2019 – Op woensdagochtend 27 november heeft het secretariaat van de Colleges Financieel Toezicht (Cft) (Curaçao en Sint Maarten; Aruba; Bonaire, Sint Eustatius en Saba) een bezoek gebracht aan het secretariaat van de Sociaal-Economische Raad Curaçao (SER).
Het betrof een kennismaking tussen de onlangs aangetreden secretaris van het Cft, dhr. Ray Thuis en de secretaris van de SER, dhr. Raùl Henriquez, in aanwezigheid van enkele medewerkers van beide secretariaten.

In hoofdlijnen werd gesproken over elkaars werkterrein en de wijze waarop beide organen, vanuit hun ondersteunende rol, daar invulling aan geven. Tevens is gesproken over de wenselijkheid om op technisch niveau kennis en informatie uit te wisselen ten behoeve van de adviserende rol van beide organen op thema’s gerelateerd aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën en sociaaleconomische ontwikkeling.

Afgesproken is om, al naar gelang de behoefte, vervolggesprekken te voeren.

Op de foto: de ambtelijke delegaties met elkaar in gesprek.

Share