Persbericht

SER leidt virtuele gedachtenwisseling op regionaal niveau over uitdagingen 2030 Agenda


Digitalisering financiering duurzame ontwikkeling in Latijns-Amerika en de Caraïben


Willemstad, 2 maart 2022 – ,,Digitalisering kan mogelijkerwijs garant staan voor een betere financiering van een duurzame toekomst in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied: realistisch haalbaar of een onbereikbaar doel?”. Onder deze titel organiseerde de internationale vereniging van sociaaleconomische adviescolleges en soortgelijke instituten, AICESIS, op 22 februari 2022 een online regionale meeting op technisch niveau.
De Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, die Latijns-Amerika en het Caribisch gebied vertegenwoordigt binnen het bestuur van AICESIS, leidde vanuit Landhuis Vredenberg, de virtuele gedachtewisseling, waarbij experts op het gebied van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) uit onder meer Peru, Spanje, Chili, Colombia en Panama, die verbonden zijn aan een sociaaleconomische adviesinstelling dan wel de sociale dialoog in hun land leiden, hun visie gaven op de conjuncturele ontwikkelingen en structurele uitdagingen in de regio die een belemmerend effect kunnen hebben op de verdere invulling van het financieringsmodel voor de SDG’s voor het behalen van de targets van de 2030 Agenda van de Verenigde Naties (VN). In hoeverre een verdere digitalisering daarbij een betekenisvolle rol zou kunnen spelen en de SDG financiering doeltreffender kan maken, daar is echter meer studie en onderzoek voor nodig alsmede een actieve sociale dialoog tussen alle betrokken actoren (multilaterale organen, nationale overheden, sociale partners, ngo’s en civil society). Dat bleek impliciet ook uit de woorden van AICESIS-voorzitter Lydia Mikheeva van de Civiele Kamer van de Russische Federatie, die de online sessie officieel opende vanuit de Russische hoofdstad Moskou. De interventies van de sprekers uit de regio spitsten zich voornamelijk toe op de huidige regionale ontwikkelingen als de torenhoge inflatie, de sterk stijgende voedsel- en brandstofprijzen, de hoogoplopende werkloosheid en de verdere verbreding van de kloof tussen rijk en arm. Dat dit laatste een structureel probleem is in de regio is bekend. Latijns-Amerika en het Caribisch gebied staan wereldwijd bekend als de meest ongelijke regio in de wereld in termen van inkomen. Door COVID 19 is die structurele ongelijkheid nog groter geworden en is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft drastisch toegenomen. De pandemie heeft ook de zeer zwakke institutionele capaciteit van de landen aan het licht gebracht. Tevens is de gender gap nog altijd een punt van grote zorg, hoewel in de meer vooruitstrevende landen zoals Chili op dit terrein belangrijke vorderingen worden geboekt. De internationale arbeidsorganisatie (ILO) was ook vertegenwoordigd bij het evenement, evenals de AICESIS-permanente vertegenwoordiger bij de Sociaal Economische Commissie van de VN, de ECOSOC. De vertegenwoordigers van beide multilaterale organen, die ook als gastspreker optraden, onderstreepten het belang en de noodzaak van een regionale benadering richting SDG financiering en gaven daarbij aan dat wellicht gekeken zou kunnen worden naar de Europese aanpak. Dit laatste werd tijdens de online sessie nader toegelicht door de vertegenwoordiger van de SER van Spanje waarbij de rol van digitalisering duidelijk en herkenbaar naar voren kwam.

De SER blikt terug op een geslaagd evenement dat kon rekenen op meer dan 60 deelnemers uit nagenoeg alle werelddelen.
Voor de presentaties klik hier

Op de foto:     links  SER-Senior adviseur Miloushka Sboui-Racamy en SER-directeur Raul Henriquez

Share