Persbericht

Vaststelling en aanbieding advies inzake Belastingfaciliteiten Investeringen en advies inzake Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

In de plenaire vergadering van de SER van 10 augustus 2018 zijn twee adviezen vastgesteld: één met betrekking tot belastingfaciliteiten gericht op grote investeringen en één met betrekking tot de oprichting van een Raad voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.

Het advies inzake het conceptlandsbesluit, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 1, zevende lid, van de Landsverordening Belastingfaciliteiten Investeringen, is uitgebracht op verzoek van de Raad van Ministers.

Het advies inzake de initiatiefontwerplandsverordening tot oprichting van een adviescollege op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt is uitgebracht op verzoek van de Staten. De indieners van de desbetreffende initiatiefontwerplandsverordening zijn de leden van de PAR-fractie in de Staten.

Beide adviezen zijn op 15 augustus 2018 aan respectievelijk de minister van Algemene Zaken en aan de Voorzitter van de Staten aangeboden.

De adviezen van de SER zijn niet direct openbaar. De adviezen worden openbaar gemaakt bij aanbieding van het wetsvoorstel door de regering aan de Staten en/of wanneer de Staten zelf het advies op hun website hebben geplaatst. Dit laatste geschiedt wanneer het wetsvoorstel wordt geagendeerd voor behandeling.

Share