Persbericht

SER levert advies over invoering vaderschapsverlof

 

Willemstad, 16 april 2024 – De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft gisteren een uitvoerig advies uitgebracht over een initiatiefwetsvoorstel tot invoering van een vaderschapsverlofregeling.
Dit initiatief is voorgedragen door de MAN-fractie in de Staten en beoogt de introductie van een algemene vaderschapsverlofregeling van vijf werkdagen voor vaders bij de geboorte van hun kind.
Het adviesverzoek is in het laatste kwartaal van het vorig jaar ontvangen.
Het adviestraject heeft echter meer tijd in beslag genomen dan voorzien door een herprioritisering van de onderzoeks- en adviesagenda van de SER in de laatste maanden van 2023.
Desondanks heeft de raad uitgebreid onderzoek verricht naar de thematiek, inclusief diepgaande analyses van bestaande literatuur, landen vergelijkend onderzoek en gesprekken met diverse stakeholders.

Het advies van de SER, gevraagd door de voorzitter van de Staten, speelt een belangrijke rol in het wetgevingsproces en heeft tot doel de Staten te informeren over de mogelijke sociaaleconomische effecten van de implementatie van de beoogde regeling. De SER heeft alle relevante aspecten van het voorgestelde initiatiefwetsvoorstel beoordeeld, waaronder de juridische en financiële consequenties en de sociaaleconomische impact. Daarnaast heeft de raad aanbevelingen gedaan voor het communiceren van de veranderingen om zowel werkgevers als werknemers adequaat te informeren over de nieuwe regeling.
Deze stap markeert volgens het tripartiete adviesorgaan een belangrijke ontwikkeling in de sociaaleconomische wetgeving van Curaçao, met potentiële langetermijneffecten op de arbeidsmarkt en de samenleving.

 

 

 

 

Share