Persbericht

Wetsvoorstel LOK nader toegelicht in de SER

WILLEMSTAD, 20 januari 2022 – Minister van Financiën mr. drs. Javier Silvania heeft op vrijdag 20 januari 2023, op uitnodiging van de Sociaal-Economische Raad (SER), een nadere toelichting gegeven op het bij de SER op 15 december 2022 aanhangig gemaakte adviesverzoek met betrekking tot de ontwerplandsverordening houdende regels betreffende kansspelen (Landsverordening op de Kansspelen, afgekort als LOK). Het wetsvoorstel strekt ertoe de organisatie van kansspelen op Curaçao te reguleren volgens internationale standaarden, te moderniseren en een onafhankelijke deskundige instantie te belasten met de handhaving van regels die kansspelen reguleren en gokverslaving bestrijden en voorkomen.

De LOK is opgezet als een raamwerk voor de regulering van alle kansspelen die in of vanuit Curaçao worden aangeboden. Integraal onderdeel daarvan vormt de oprichting van een kansspelautoriteit, genaamd Curaçao Gaming Authority (CGA), die uitvoering moet geven aan de landsverordening.

Minister Silvania benadrukte bij de SER het belang van modernisering van het toezicht op de kansspelsector ter verbetering van het internationale imago van Curaçao als (online) gambling jurisdictie.

In 2021 heeft de SER reeds uitvoerig geadviseerd over een eerdere ontwerpversie van de LOK. Die versie verschilde beduidend van de huidige.

 

Share