Persbericht

Kritische en constructieve bijdrage SER-leden aan rondetafelbijeenkomst

WILLEMSTAD, 5 september 2022 – Zoals in enkele nieuwsmedia is verschenen, organiseerde de mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao (HRDC) op dinsdag 30 augustus jongstleden in het Avila Beach Hotel een strategische rondetafelbijeenkomst rond het thema ‘inclusieve migratie en arbeid’. De Sociaal-Economische Raad (SER) werd ook uitgenodigd voor deze eerste van een reeks rondetafelbijeenkomsten, die bedoeld zijn om beter inzicht te krijgen in de wijze waarop migranten een bijdrage zouden kunnen leveren aan de sociaaleconomische ontwikkeling van het land in het algemeen en aan de arbeidsmarkt in het bijzonder en hoe ingespeeld kan worden op vergroting van de kansen en vermindering van de risico’s.

De Round Table is een vervolg op eerdere initiatieven over dit thema, zoals het door de SER in mei 2019 georganiseerde symposium ‘Migration and Socioeconomic Development’. Het belangrijkste doel van deze eerste rondetafelbijeenkomst was het bijeenbrengen van diverse stakeholders, waaronder de SER. Een aantal SER-leden gaf hieraan gehoor en had op grond van hun ervaring en deskundigheid een kritische en constructieve inbreng in de discussies en debatten die volgden op presentaties van onder meer HRDC, het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de Toelatingsorganisatie (TO) en de sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Tijdens de rondetafelbijeenkomst werden verder de hoogtepunten van het SER-symposium ‘Migration and Socioeconomic Development’ toegelicht, evenals de twee verkenningen die het adviesorgaan in 2020 en 2021 heeft uitgebracht naar aanleiding van dat symposium, als onderdeel van een reeks van verkenningen in de serie “Migratie en Sociaaleconomische Ontwikkeling in Curaçao”.

Share