Persbericht

Medewerkers SER-Secretariaat doen mee aan CURA DOET

Schuren en verven bij SGR activiteitencentrum ‘Mi Abilidat’

Medewerkers van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA hebben op vrijdag 13 maart 2020, in het kader van de vrijwilligersactie CURA DOET, de handen uit de mouwen gestoken bij het activiteitencentrum ‘Mi Abilidat’ (Stichting voor Gehandicapten en Revalidatiezorg, SGR-groep) te Santa Rosa. Diverse uitvergrote, uit hout gesneden, spelletjes werden geschuurd en geverfd, met een kleurig resultaat. Ook werd een ‘reuze’-memoriespel vervaardigd. ‘Mi Abilidat’ is een dagbestedingsvoorziening voor volwassen deelnemers met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel. Er wordt arbeidsmatige dagbesteding aangeboden, waarbij het onderhouden en ontwikkelen van cognitieve, lichamelijke en functionele vaardigheden centraal staat. Met deze activiteit hebben de medewerkers een steentje kunnen bijdragen aan de sociaal-maatschappelijke doeleinden van de SGR-groep.

Share