Persbericht

Technische Delegatie van de Sociaal Economische Raad van Curaçao brengt een beleefdheidsbezoek aan de Consul-Generaal van China

Willemstad, 2 januari 2019 – op 28 december 2018 bracht een technische delgatie van de Sociaal Economische Raad (SER) van Curaçao, bestaande uit de Directeur/Algemeen Secretaris de heer Raul Henriquez en de senior beleids/juridisch adviseur, mw. Miloushka Sboui-Racamy een beleefdheidsbezoek aan de Consul-Generaal van de Volksrepubliek China in Willemstad, de heer ZhangWeixin.

De SER, als bestuurslid van de ‘Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux / International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions’ (AICESIS), zal in maart 2019 gastheer zijn voor de eerstvolgende  bestuursvergadering en de werkgroepsvergadering van AICESIS, die uit Sociaal Economische Adviesraden van de hele wereld bestaat.

Gezien het hoofdtema van de opkomende AICESIS workshop, ’The Digital Revolution and its impact on Mankind’, en de vooruitgang van China op het gebied van digitale technologie, vond de SER het noodzakelijk om op technisch niveau met de Consul Generaal van de Volksrepubliek China van gedachten te wisselen. Tijdens het beleefdheidsbezoek werden beide activiteiten van de SER van Curaçao zowel op regionaal en internationaal niveau als de globale en regionale doelstellingen en ambities van China besproken. Gezien het feit dat de SER van Curaçao de huidige Waarnemend Algemeen Secretaris is voor de Latijns Amerikaanse en Caribische regio, werd het beleefdheidsbezoek door beide partijen als zeer vruchtbaar en verhelderend ervaren.

Op de foto van links naar rechts: De heer R. Henriquez, de heer Zhang Weixin en mevrouw M. Sboui-Racamy.

 

Share