Persbericht

SER hijst vlag voor duurzame ontwikkelingsdoelen

Willemstad, 26 september 2023 – Met het hijsen van de vlag van de Sustainable Development Goals (SDG’s) voor het kantoor aan de Ansinghstraat benadrukt de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao wederom zijn toewijding aan een verantwoorde en duurzame toekomst. Deze jaarlijkse ceremoniële daad, die nu een vaste traditie is geworden, benadrukt het belang van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen zoals geformuleerd door de Verenigde Naties.

Het hijsen van de vlag is meer dan een symbolische handeling; het markeert de geïntegreerde benadering van de SER om deze mondiale doelen een prominente plaats te geven in haar advisering aan de regering en de Staten van Curaçao. Deze ethische en strategische verplichting reflecteert het belang van een samenhangend beleid dat zowel economische als sociale en ecologische dimensies adresseert.

In een tijd waarin de wereld kampt met diverse uitdagingen, variërend van economische instabiliteit en sociale ongelijkheid tot klimaatverandering, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelen een ethisch en praktisch kader voor beleidsmakers. Het hijsen van de vlag fungeert als een permanente herinnering aan deze gedeelde verantwoordelijkheid en ambitie.

De ceremonie representeert een brede maatschappelijke consensus dat duurzaamheid een kernwaarde dient te zijn in het streven naar een meer inclusieve en welvarende samenleving.

Met deze handeling bevestigt de SER zijn rol als belangrijk adviesorgaan dat streeft naar een Curaçao waar welvaart en welzijn hand in hand gaan, en zet het de toon voor een toekomst waarin duurzame ontwikkeling centraal staat.

 

 

 

 

 

Share