Persbericht

Holistische, stakeholder-gedreven benadering noodzakelijk

SER over transformatieve gezondheidszorg

 

Willemstad, 8 september 2023 – In een snel veranderende wereld vol complexe uitdagingen in de gezondheidszorg, positioneert de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao zich als platform dat pleit voor holistische, door belanghebbenden gedreven oplossingen.

Op 1 september was de SER deelnemer aan de conferentie over de afstemming van belanghebbenden in de gezondheidszorg. Deze conferentie, georganiseerd door de Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (NASKHO) en gehouden in het Renaissance Hotel, functioneerde als een incubator voor interdisciplinaire samenwerking gericht op de meest urgente problemen in de gezondheidssector.

Drs. R.J. Henriquez, Directeur/Algemeen Secretaris van de SER, transformeerde wat oorspronkelijk een academische discussie was tot een urgent pleidooi voor praktische actie. “Het dynamische landschap van de gezondheidszorg vereist een gecoördineerde interactie tussen zorgverleners, overheid en maatschappelijk middenveld,” aldus Henriquez.

Henriquez onderstreepte het cruciale belang van intensief overleg tussen alle partijen bij het vormen van robuust gezondheidsbeleid. Hij illustreerde dit aan de hand van de adviserende rol die de SER speelt, waaruit blijkt dat het niet betrekken van belanghebbenden kan leiden tot suboptimale resultaten.

Uitbreidend op zijn toespraak, suggereerde Henriquez de revitalisering van de Raad voor de Volksgezondheid op Curaçao en bracht hij het concept van een Curaçaose Zorgautoriteit ter sprake. Hij benadrukte dat methodologisch solide en transparante evaluaties cruciaal zijn voor effectief bestuur.

Ter afsluiting beklemtoonde de directeur en algemeen secretaris van het tripartiete adviesorgaan de onwrikbare toewijding van de SER aan data-gestuurde, empirisch onderbouwde beleidsvorming. Hij riep op tot een beleidskader dat grondig onderzoek en democratische legitimiteit integreert als basis voor doeltreffend bestuur.

Over de Sociaal-Economische Raad (SER) De SER is het belangrijkste adviesorgaan op sociaaleconomisch gebied in Curaçao en streeft naar een samenwerkings- en consensusklimaat ondersteund door data-gedreven analyses en inclusieve dialoog.

Over de Nederlands-Caribische Stichting voor Klinisch Hoger Onderwijs (NASKHO) NASKHO is een vooraanstaande speler die zich inzet voor de verbetering van klinisch hoger onderwijs en multisectorale samenwerking in de gezondheidszorg in het Nederlands-Caribische gebied door middel van een breed scala aan conferenties, workshops en educatieve initiatieven.

Share