Persbericht

International Organization for Migration (IOM) bezoekt SER Curacao

WILLEMSTAD, 20 februari 2019 – In voorbereiding op het op handen zijnde symposium over (arbeids)migratie dat op 9 en 10 mei 2019 door de SER van Curaçao in samenwerking met de SER van Aruba en van Sint Maarten wordt georganiseerd, heeft een delegatie van het IOM een bezoek gebracht aan het kantoor van de SER van Curaçao. Het IOM is onderdeel van de VN, opgericht in 1951, en is de leidende inter-gouvernementele organisatie op het gebied van migratie die nauw samenwerkt met overheden en NGOs.
De delegatie bestond uit de Regional Coordination Officer for the Caribbean, dhr. Robert Natiello, mw. Marta Yolanda Gomez, en dhr. Geert Custers. Het betrof een eerste kennismaking waarbij beide partijen enthousiast waren over verdere samenwerking. Tijdens het overleg is gesproken over de inhoud van het symposium en de bijdrage die IOM eraan zou kunnen leveren, bijvoorbeeld met betrekking tot het verband tussen migratie en economische, sociale en culturele ontwikkeling.
Van de zijde van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA waren aanwezig mw. Sonja Boersma en mw. Barbara Perquin.

 

Op de foto: de delegatie van het IOM en de medewerkers van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA

Share