Persbericht

SER Curaçao verkent koers naar ‘Brede Welvaart’: AICESIS-leden geënquêteerd in mondiale verkenning

Willemstad, 8 februari 2024 – In een gedurfde stap voor internationale sociale en economische samenwerking op institutioneel niveau, heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao, momenteel voorzitter van de Internationale Vereniging van Economische en Sociale Raden en Soortgelijke Instituten (AICESIS), een baanbrekend initiatief gelanceerd: de “Vragenlijst Routekaart van het Curaçaose Voorzitterschap”. Deze enquête, gericht op AICESIS-leden wereldwijd, beoogt een collaboratieve koers uit te stippelen naar ‘Brede Welvaart’, een visie die prioriteit geeft aan zowel economische voorspoed als maatschappelijk welzijn en gelijkheid, voor de huidige en toekomstige generaties.

“De SER van Curaçao is vereerd om AICESIS te leiden in deze cruciale onderneming”, verklaarde de voorzitter, mr. John Jacobs, bij de aankondiging van de lancering van de vragenlijst. “Het concept ‘Brede Welvaart’ gaat verder dan traditionele economische maatstaven. Het beoogt een toekomst waarin vooruitgang gedeeld wordt door allen, en waar diverse stemmen gehoord en gereflecteerd worden in onze collectieve beslissingen.”

De zorgvuldig ontworpen vragenlijst verkent de strategieën en doelstellingen van elke lid-instelling, waardoor een diepgaand begrip gecreëerd wordt van hun individuele en collectieve benaderingen om ‘Brede Welvaart’ te realiseren. Gestructureerd rondom kernprincipes van relevantie, consistentie en bruikbaarheid, belooft de enquête waardevolle inzichten te verzamelen die de AICESIS-routekaart voor de komende jaren zullen vormgeven.

Het Curaçaose voorzitterschap, met als thema ‘Brede Welvaart’, heeft een strategische routekaart gedefinieerd die haar visie en actieplannen beschrijft. Deze vragenlijst vormt de hoeksteen van dit initiatief, en nodigt alle AICESIS-leden uit om actief deel te nemen en hun unieke perspectieven te delen.

Door samen te werken, streeft AICESIS ernaar een pad te bepalen dat niet alleen voorspoedig is, maar ook rechtvaardig, duurzaam en representatief voor de diverse stemmen binnen onze mondiale gemeenschap. De “Vragenlijst Routekaart van het Curaçaose Voorzitterschap” markeert een significante stap in de richting van het behalen van dit gedeelde doel.

 

 

 

 

Share