Persbericht

Paneldiscussie

It’s the economy, stupid

Op donderdag 25 juli 2019 wordt een paneldiscussie gehouden over de economie van Curaçao. Het is bekend dat de economie vele jaren geen significante groei kent en de laatste drie jaren zelfs aan het krimpen is. Recent heeft de regering de zogeheten groeistrategie afgekondigd en is er vorige week een samenwerkingsakkoord met de Nederlandse regering ondertekend om de strategie te implementeren. Deze overeenkomst werd ondertekend op hetzelfde moment dat de Rijksministerraad een aanwijzing gaf aan de Curaçaose regering. Recent is door het Centraal Bureau voor de Statistiek dat de werkloosheid ongekend hoog was: 21.2%. Ook is bekend dat het aantal mensen dat het eiland verlaat sterk is gestegen. Alsof het niet genoeg is, is de toekomst van de raffinaderij onzeker.

Doel van de avond is om inzicht te verwerven in de huidige situatie van de economie. De oorzaken van de situatie analyseren en het beleid dat gevoerd moet worden om uit deze situatie te geraken te bespreken.

Vier panelleden zullen een korte inleiding houden, waarna er met de aanwezigen in gesprek kan worden getreden. Sean de Boer, van het CBS, zal de kerngetallen van de economie presenteren. Renato Ignacio en Billy Jonckheer, Kamer van Koophandel, zullen de situatie van het het bedrijfsleven belichten en zullen de nota “Sembra awe pa kosechá mañan” toelichten. Raul Henriquez, Sociaal Economische Raad, zal “The Future of Work in Curaçao” presenteren. Steven Martina, ex-minister economische ontwikkeling, zal vanuit zijn ervaring uitleggen wat de uitdagingen zijn om de economie uit het slop te trekken.

Iedereen is welkom om deel te nemen. Wel dient men zich van te voren op te geven. Reeds nu zijn bijna alle stoelen bezet en zal er een wachtlijst zijn

Uitnodiging paneldiscussie:
It’s the economy, stupid

Donderdag 25 juli 2019

Plaats: Renaissance Curacao Resort & Casino

Tijd: 18:00 – 21:00 (Vanaf 18:00 ontvangst)

Taal: Engels, Nederlands en Papiamentu

Panelleden:

  1. Sean de Boer, Centraal Bureau Statistiek
  2. Renato Ignacio en Billy Jonckheer, Kamer van Koophandel
  3. Steven Martina, ex-minister economische ontwikkeling
  4. Raul Henriquez, Sociaal Economische Raad

80 plaatsen beschikbaar.

Registreren: hier

Kontakt persoon:
Miguel Goede
Email: mpgoede@gmail.com

 

 

Share