Persbericht

Nieuwe directeur BTP op bezoek bij de SER

WILLEMSTAD, 30 maart 2023 – De nieuwe directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) mr. Curt Belfor heeft vanochtend een werkbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Het bezoek stond in het teken van een kennismaking met het advieswerk van de SER en om nader van gedachten te wisselen over actuele thema’s die zowel voor het BTP als voor de SER van belang zijn.
De heer Belfor werd ontvangen door de directeur/algemeen secretaris van de SER drs. Raul Henriquez en het team (senior) adviseurs van het tripartiete adviesorgaan. Thema’s als het dichten van de bestaande digitale kloof, financiële inclusie, water- en brandstoftarieven, betaalbaar openbaar vervoer, duurzaam zorgstelsel en het ‘smart nation’-concept werden besproken. Daarbij werd ingezoomd op de wijze waarop het BTP, vanuit zijn toezichthoudende en regulerende taak, daar invulling aan geeft en waar de SER in zijn advisering specifiek rekening mee houdt als het gaat om dit soort vraagstukken.
Het gesprek verliep in een sfeer van wederzijds vertrouwen en heeft bijgedragen aan een beter begrip voor elkaars taken en werkzaamheden.
Het BTP is een bij wet ingestelde openbare rechtspersoon en fungeert als multi-sectorale toezichthouder. Het reguleert namens de overheid de sectoren: telecommunicatie, post, energie en luchthaventarieven.

Share