Persbericht

Werksessie over Toekomst van Werk

WILLEMSTAD, 22 mei 2018 – Hoe zal de toekomst van werk eruit zien op de Curaçaose arbeidsmarkt? Deze vraag stond vanochtend centraal tijdens een werksessie die georganiseerd werd door de Sociaal-Economische Raad (SER) in samenwerking met het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). De werksessie werd gehouden in de SER-vergaderzaal aan de Ansinghstraat.

Aan de werksessie namen meer dan dertig personen deel uit diverse geledingen van de samenleving, waaronder de publieke sector, het onderwijs, de vakcentrales, de academische wereld en het maatschappelijk middenveld.

Ook minister Hensley Koeiman van SOAW rekende zich tot de aanwezigen.

De werksessie vond plaats in de aanloop naar het 100-jarig bestaan van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) in 2019, die ter gelegenheid daarvan haar lidstaten heeft gevraagd om nationale dialogen te starten over de toekomst van werk en de uitkomsten daarvan als input aan de ILO te sturen.

Tijdens de werksessie werd ingezoomd op twee specifieke onderwerpen die gerelateerd zijn aan het hoofdthema ‘Future of Work’, namelijk demografische factoren (vergrijzing, migratie, e.d.) en hun impact op de arbeidsmarkt en het innoverend vermogen van Curaçao om competitief te blijven in een steeds sneller veranderende wereld.

De inbreng van de deelnemers werd gecompileerd. Deze compilatie in de vorm van een concept-startnotitie zal in een vervolgsessie die op 12 juni 2018 zal worden gehouden, worden bediscussieerd en naar verwachting vastgesteld.

Share