Persbericht

Delegatie op bezoek bij Sociaal-Economische Raad Curaçao in verband met de Centrale Dialoog Bonaire

WILLEMSTAD, 9 november 2018 – Dhr. Jan-Willem van den Braak en dhr. Johan Breure hebben op 9 november 2018 een bezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao.

Dhr. van den Braak is kenner op het gebied van de overlegeconomie. Hij is vanaf het begin van zijn loopbaan bij de overlegeconomie betrokken en is tevens gedurende een periode van 20 jaar vanuit de werkgeversorganisaties lid geweest van de SER in Nederland. Als voormalig directielid van de werkgeversorganisatie VNO-NCW is hij gevraagd de Centrale Dialoog Bonaire nieuw leven in te blazen. Dhr. Johan Breure is coördinator Caribisch Nederland van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag en ondersteunt in deze hoedanigheid in de functie van Secretaris de procesbegeleider dhr. van den Braak.

Het bezoek aan SER Curaçao stond in het teken van het werkbezoek van beide heren aan Curaçao en Bonaire, waarbij verder bekeken wordt hoe de Sociale Dialoog op Bonaire nieuw leven kan worden ingeblazen. De Sociale Dialoog is een tripartiet overleg, bestaande uit werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en de lokale overheid op Bonaire; op Bonaire ‘Centrale Dialoog Bonaire’ genoemd.

Overigens hebben beide heren in augustus jl. tijdens een verkennende ronde reeds uitvoerig overleg gevoerd met betrokken partijen op Bonaire; het onderhavige bezoek aan Bonaire heeft als doel de concrete vervolgstappen te bespreken.

Tijdens het ambtelijk overleg werd nader van gedachten gewisseld over het functioneren van SER Curaçao en over het tripartiete overleg dat op Curaçao wordt gevoerd zowel binnen de SER als binnen de Diálogo Nashonal Kòrsou ta Avansá, de specifieke doelstellingen van elk van deze overlegorganen, en best practices.

Ook werd intensief van gedachten gewisseld hoe een dergelijk tripartiet overleg op Bonaire vorm kan worden gegeven en welke stappen hierbij noodzakelijk zijn.

Bij het gesprek waren aanwezig: dhr. drs. R. Henriquez, Algemeen Secretaris van de SER, vergezeld van enkele adviseurs van het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA.

Op de foto’s:
Tijdens het overleg
Als blijk van dank ontvangt de Algemeen Secretaris, dhr. Henriquez het boek ‘Samenwerking, bezinning en inspiratie. In de (post)polder’ uit handen van dhr. van den Braak.

Share