Persbericht

SER Curaçao aanwezig bij ondertekening nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen AICESIS en ILO

WILLEMSTAD, 29 oktober 2018 – De Internationale Associatie van Sociaal-Economische Raden en Vergelijkbare Instituties (AICESIS), waarvan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao sinds 2017 bestuurslid is alsmede waarnemend secretaris-generaal voor de regio Latijns-Amerika en het Caribisch gebied, heeft op dinsdag 23 oktober jongstleden in de Zwitserse hoofdstad Genève een nieuwe samenwerkingsovereenkomst getekend met de Internationale Arbeidsorganisatie, de ILO. Daarmee streven de twee internationale organisaties naar een verdere verdieping en verbreding van hun onderlinge samenwerking in het verder wereldwijd promoten van sociale dialoog en ‘decent work’.

Bij de ondertekeningsceremonie die plaatsvond in het hoofdkantoor van de ILO, tijdens een door AICESIS georganiseerd internationaal seminar over digitale revolutie, was een technische delegatie van SER Curaçao aanwezig. De ondertekeningsceremonie vond plaats op uitnodiging van AICESIS-voorzitter, de Roemeen Iacob Baciu. Samen met ILO-directeur generaal Guy Ryder zette Baciu zijn handtekening onder het nieuwe samenwerkingsconvenant dat handelt over belangrijke actuele thema’s zoals sociale dialoog, tripartisme, de ‘decent work’ agenda, de verdere ontwikkeling van participatieve democratie, de 2030 agenda op het gebied van de VN duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs), en de sociale dimensie van globalisering en ‘Future of Work’.

Het nieuwe akkoord tussen de twee multilaterale organen omvat verder het op systematische wijze uitwisselen van informatie en ‘best practices’ en het gezamenlijk organiseren van workshops en seminars met als voornaamste doel ‘capacity building’ en versterking van de rol van sociaaleconomische adviescolleges en instituties wereldwijd die zich inzetten voor sociale dialoog.
AICESIS en ILO zullen verder gezamenlijke programma’s opzetten en studies verzorgen voor aangesloten lidstaten en instellingen.

Tijdens de eerstvolgende vergadering van het bestuur van AICESIS die begin maart 2019 op Curaçao zal worden gehouden en waarbij ook waarnemers van de ILO aanwezig zullen zijn, zal verder worden gedebatteerd over ‘key issues’ die te maken hebben met het hoofdthema ‘Digitale Revolutie’ waaronder beroepsonderwijs, noodzakelijke onderwijsherzieningen, de impact van digitalisering op werk en arbeidsmobiliteit en de rol van sociale dialoog in dit verband.

Op de foto’s: het moment van ondertekening van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst door AICESIS-voorzitter Iacob Baciu en Directeur-generaal van ILO Guy Ryder. Verder ILO-topman Ryder in gesprek met de Algemeen Secretaris van de SER van Curaçao Raul Henriquez. Vervolgens de familiefoto en op de laatste foto: de technische delegatie van SER Curaçao, die de Latijns-Amerikaanse en Caribische regio vertegenwoordigde, tijdens de paneldiscussie over digitale revolutie. Klik hier voor de inleidende presentatie van de delegatie van SER Curaçao tijdens de paneldiscussie. Klik hier voor de toespraak van AICESIS-voorzitter Iacob Baciu.

 

Share