Secretariaat

De SER beschikt over een eigen secretariaat (Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA).
De huidige samenstelling van het secretariaat bestaat uit de Directeur / Algemeen Secretaris, twee juristen, een niet-Westers Socioloog, twee algemeen economen, een bedrijfskundige, een documentalist en een zestal ondersteunende medewerkers.
Het SER-secretariaat staat onder leiding van de Directeur / Algemeen Secretaris.

Het secretariaat ondersteunt de SER in zijn advies- en overlegwerkzaamheden. Hierbij kan onder andere aan de volgende werkzaamheden worden gedacht:

  • het uitvoeren van vooronderzoek/studie;
  • het compileren van gegevens;
  • het opstellen van (concept)adviezen;
  • eindredactiewerkzaamheden;
  • het verzorgen van informatievoorziening naar de leden;
  • documentatie-beheer;
  • logistiek en overig procesbeheer.
Dhr. drs. Raúl J. Henriquez - Directeur/Algemeen Secretaris

T: (+5999) 461 5328 – ext. 111
E: raul.henriquez@ser.cw

Mw. mr. Sharlyn Curial-Villarreal - Senior Adviseur Adviesorganen (jurist)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 110
E: sharlyn.curial-villarreal@ser.cw

Mw. drs. Barbara R. Perquin - Senior Adviseur Adviesorganen (niet-Westers socioloog)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 109
E: barbara.perquin@ser.cw

Mw. mr. Miloushka M. Sboui-Racamy - Senior Adviseur Adviesorganen (jurist)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 112
E: miloushka.sboui-racamy@ser.cw

Mw. Sandra C. Raphaëla - Hoofd Logistieke Ondersteuning

T: (+5999) 461 5328 – ext. 103
E: sandra.raphaela@ser.cw

Mw. Lidia Rocha Teixeira - Documentalist

T: (+5999) 461 5328 – ext. 104
E: lidia.rochateixeira@ser.cw

Mw. Charelly Puriël - Medewerker Logistieke Ondersteuning

T: (+5999)461-5328

Dhr. Irving de Lima - Bode / Chauffeur

T: (+5999)461-5328

Mw. Ruthsella Doran - Medewerker Logistieke Ondersteuning

T: (+5999) 461 5328 – ext. 100

Mw. mr. Irainety Copra MSc - Senior Adviseur Adviesorganen (Algemeen Econoom)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 113
E: irainety.copra@ser.cw

Mw. Dainadira Eustatius-Martis MSc - Adviseur Adviesorganen (Algemeen Econoom)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 114
E: dainadira.eustatius-martis@ser.cw

Mw. Rozette Daal-Macnack - Administratief medewerker

T: (+5999) 461 5328 – ext. 101
E: rozette.daal-macnack@ser.cw

Mw. Ingrid Bernadina-Provence MBA - Senior Adviseur Adviesorganen (bedrijfskundige)
Mw. Gianique Curiël MSc - Adviseur Adviesorganen (Algemeen Econoom)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 106
E: gianique.curiel@ser.cw

Dhr. Ameer Hek MSc - Senior Adviseur Adviesorganen (Algemeen Econoom)

T: (+5999) 461 5328 – ext. 107
E: ameer.hek@ser.cw

Mw. Veronica Sitoris - Medewerker Algemene Ondersteuning-E

T: (+5999) 461 5328 – ext. 104
E: veronica.sitoris@ser.cw