Persbericht

SER levert cruciaal advies voor luchtkwaliteit in Curaçao’

 

Willemstad, 12 december 2023 – In een cruciale stap naar het verbeteren van de luchtkwaliteit op Curaçao heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een diepgaand advies uitgebracht over de nieuwe conceptluchtkwaliteitswetgeving. Dit advies, gepresenteerd op maandag 11 december jongstleden, komt als reactie op een verzoek van de waarnemend Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) de heer Gilmar Pisas, en richt zich op dringende milieu- en gezondheidszorgen, in het bijzonder rond het industrieterrein Schottegat.
Het advies van de SER behandelt voorgestelde wijzigingen in de bestaande milieuwetgeving, inclusief de Hinderverordening Curaçao. De noodzaak voor dit advies werd versterkt door recente rechterlijke uitspraken, die de behoefte aan robuuste luchtkwaliteitsnormen en effectieve milieuwetgeving benadrukken.
Deze ontwikkeling benadrukt een groeiend bewustzijn binnen de Curaçaose samenleving en de internationale gemeenschap over de schadelijke impact van luchtvervuiling op de volksgezondheid. Het ministerie van GMN, in nauwe samenwerking met de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ), heeft een ambitieus wetgevingsinitiatief ontplooid om de luchtkwaliteitsnormen te actualiseren en te versterken.
De ontwerplandsverordening stelt grenswaarden vast voor een reeks verontreinigende stoffen, waarmee Curaçao haar inzet toont om te voldoen aan internationale milieustandaarden en de gezondheid van haar burgers te waarborgen. Het SER-advies benadrukt de urgentie van transparantere en strengere regelgeving, die niet alleen de volksgezondheid beschermt, maar ook economische en sociale overwegingen in acht neemt.
Deze stap van de SER markeert een belangrijk moment in de inspanningen van Curaçao om een evenwicht te vinden tussen economische ontwikkeling en milieuverantwoordelijkheid. Het rapport omvat aanbevelingen voor toekomstig beleid en acties, waarbij zowel aan lokale behoeften als aan internationale normen wordt voldaan.

 

 

 

Share