Persbericht

Adviseurs SER/ROA/GOA nemen deel aan masterclass Ambtenarenrecht & Moot Court Ambtenarenzaak

Willemstad, 31 mei 2019 – Een tweetal senior juridische adviseurs, werkzaam bij het Bureau Secretariaatvoering SER/ROA/GOA, hebben op woensdag 29 mei 2019 deelgenomen aan de masterclass Ambtenarenrecht & Moot Court Ambtenarenzaak. Deze masterclass werd georganiseerd door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD). Samen met overige collega’s van diverse ministeries konden de twee adviseurs hun kennis op het gebied van het ambtenarenrecht bijspijkeren. De twee adviseurs mrs. Miloushka Sboui-Racamy en Sharlyn Curial-Villareal krijgen in hun dagelijkse werkpraktijk te maken met beleidsmatige aspecten betreffende ambtenarenrechtelijke vraagstukken. De masterclass werd verzorgd door prof. mr. Lodewijk Rogier, docent bij de Universiteit van Curaçao (UoC) en mr. Jeff Sybesma, rechter bij de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken. Beide stonden stil bij onderwerpen als de positionering van de ambtenaar, de materiële rechtspositie van ambtenaren, disciplinaire maatregelen en rechtsbescherming.

Ook mr. Keursley Concincion heeft een bijdrage aan de dag geleverd, waarbij hij zijn ervaringen als ombudsman met het ambtenarenrecht deelde. Daarnaast heeft hij een nadere toelichting gegeven op het begrip ‘goed ambtenaarshap’. Verder was de voorzitter van de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken mr. Derek Haan aanwezig om zijn kennis te delen met de aanwezigen en om in de namiddag een heuse Moot Court (oefenrechtbank) te leiden.

Klik hier voor de presentaties van de heren Rogier en Sybesma.

Op de foto (van links naar rechts): Mr. Derek Haan, mw. mr. Miloushka Sboui-Racamy, prof. mr. Lodewijk Rogier, mw. mr. Sharlyn Curial-Villarreal en mr. Jeff Sybesma.

Share