Persbericht

Statenvoorzitter maakt kennis met SER

Willemstad, 22 oktober 2021 – Statenvoorzitter mevrouw Charetti America-Francisca (MFK) heeft vanochtend kennisgemaakt met de Sociaal-Economische Raad (SER) en heeft zich nader laten informeren over de taken en werkzaamheden van het adviesorgaan. Tijdens het kennismakingsgesprek met de fungerend voorzitter en enkele leden van de SER werd onder meer ingegaan op de SER-advisering over initiatiefwetsvoorstellen van de Staten. Op de foto van links naar rechts: directeur/algemeen secretaris van de SER dhr. R. Henriquez, fungerend SER-voorzitter dhr. J. Jacobs, Statenvoorzitter mw. C. America-Francisca en Statengriffier dhr. S. Cijntje.

Alle aanwezigen tijdens de kennismaking zijn op de tweede foto te zien, te weten: zittend van links naar rechts: fungerend SER-voorzitter dhr. J. Jacobs, Statenvoorzitter mevrouw C. America-Francisca; staand: de heren. R. Ilario, J. Zimmerman, R. Henriquez, H. Mongen en S. Cijntje, mevrouw. B. Perquin, de heren. P. Cova en C. Rojer en mw. M. Sboui-Racamy.

Share