Persbericht

Presentatie highlights Migratie Symposium tijdens tripartiet overleg premiers Curaçao, Aruba en Sint Maarten

Willemstad, 18 juni 2019. Tijdens het tripartiete overleg tussen de premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao, premier Evelyn Wever-Croes van Aruba en premier Leona Marlin-Romeo van Sint Maarten heeft een technische delegatie van de Sociaal-Economische Raad (SER) Curaçao gisteren een presentatie gegeven over de highlights van het Migratie Symposium. Dit Migratie Symposium vond plaats op 9 en 10 mei 2019 in Curaçao en was georganiseerd door SER Aruba, SER Curaçao en SER Sint Maarten. Een breed scala aan deskundigen en onderwerpen kwam tijdens het symposium aan bod, waarbij de vraag centraal stond hoe de voordelen van migratie geoptimaliseerd kunnen worden en de nadelen geminimaliseerd. In oktober 2018 tekenden de premiers van de drie landen een protocol om elkaar te steunen en samen te werken op het gebied van migratiebeleid in relatie tot duurzame sociaal-economische ontwikkeling. In juli brengen de SER’en een gezamenlijk rapport uit over het Migratie Symposium.

Op de foto: In het midden premier Eugene Rhuggenaath van Curaçao, premier Evelyn Wever-Croes van Aruba (linkerzijde) en premier Leona Marlin-Romeo van Sint Maarten (rechterzijde) en twee adviseurs van de SER Curaçao.  

 

Share