Persbericht

‘Arbeidsmigratiebeleid en de vluchtelingenproblematiek eisen duurzaam bevolkingsbeleid op basis van een gezamelijke benadering’

 

Willemstad, 15 october 2018 – Om tot een duurzaam en verantwoordelijk beleid te komen op het gebied van migratie (werk /economie) en de vluchtelingen problematiek, is het raadzaam dat de Caribische landen van het Koninkrijk, Aruba, Curaçao en Sint Maarten samenwerken. Dit is gebaseerd op ieders verantwoordelijkheid en wettelijke bevoegdheid. Met een goede onderlinge samenwerking kunnen ze scenarios verkennen, mogelijkheden en beleidskeuzes maken op middellange en lange termijn die in het belang zijn voor de social-economische ontwikkeling.

Doordat alle drie landen met vergelijkbare uitdagingen te kampen hebben in de genoemde gebieden, zoals onder meer een relatief groot aantal migranten, ongedocumenteerde migranten, een enorme groeiende druk op de sociale fondsen en een mogelijke sociale spanningen zou het een optie zijn, indien Aruba, Curaçao en Sint Maarten overeenkomsten met elkaar afsluiten in welke vorm ze elkaar kunnen ondersteunen in het formuleren van een strategisch beleid, die wetenschappelijk goed onderbouwd is om deze uitdagingen aan te gaan, gebaseerd op lessons learned’ en ‘best practices’ in hun eigen gebied in het Koninkrijk en de regio. Dit beleid moet niet alleen zich richten op de genoemde uitdagingen maar ook op de mogelijkheden en de voordelen van migratie, met name de arbeidsmigratie, de duurzame sociaal-economische ontwikkeling van deze landen. Bovendien kunnen de gevolgen van de regionale en internationale ontwikkeling op diverse gebieden zoals onder meer de (toekomst van) werk,  het sociaal zekerheidsstelsel, de medische zorg, vergrijzing en het leven in de wijken worden verkend; en het ontwikkelen van een gezamelijk beleid dat beter aansluit bij deze gevolgen.

Dit is wat de Minister-President dhr. Eugène Rhuggenaath werd aangeboden als aanbeveling door de Sociaal-Economische Raden (SER’S) van Aruba, Curaçao en Sint Maarten afgelopen vrijdag 12 october, gedurende een werkoverleg dat plaatsvond in de vergaderzaal van SER Curaçao aan de Ansinghstraat.

Gedurende dit overleg hebben de voorzitters en de algemene secretarissen van de SER’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten, bijgestaan door hun adviseurs, aan de heer Rhuggenaath een presentatie gegeven over de stand van zaken over het thema arbeidsmigratie met betrekking tot de sociaal-economische ontwikkeling. Ze hebben stilgestaan bij de uitgangspunten die zij deelden en hebben de belangrijkste bewindsman van Curaçao het idee om een symposium over dit thema met regionale en internationale deskundigen te organiseren,voorgesteld.

De heer Rhuggenaath heeft op zijn beurt aangegeven dat hij het idee van een gezamelijke benadering van de drie landen ondersteunt en heeft naar voren gebracht dat hij met zijn collega’s van Aruba en Sint Maarten later deze maand in het volgende tripartit werkoverleg van de Premiers dit zal voorleggen.

Op de eerste foto van links naar rechts: dhr. Gerard Richardson (Directeur /Algemeen Secretaris van SER Sint Maarten), dhr. John Jacobs (fungerend Directeur van SER Curaçao), dhr. Raul Henriquez (Directeur / Algemeen Secretaris van SER Curaçao), Minister-President dhr. Eugène Rhuggenaath, dhr. Felix Bijlhout (Algemeen Secretaris van SER Aruba) en dhr. Damien Richardson (President van SER Sint Maarten).

Op de tweede foto: de  delegatie van de SER’s van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in gedachtenwisseling met Minister-President Rhuggenaath en zijn werkgroep over het thema immigratiebeleid en de vluchtelingenproblematiek met betrekking tot een duurzaam bevolkingsbeleid.

Share