Persbericht

Afgevaardigden van Sociaal Economische Raden (SERs) van Curaçao en Aruba brachten een bezoek aan  SER Nederland, SER Luxemburg en andere belangrijke staatsorganen

Den Haag, 13 oktober 2017- In het kader van de ambitie om het niveau en kwaliteit van het functioneren van de Sociaal Economische Raden (SERs) van de Caribische landen in het Koninkrijk te blijven vergroten, is een technische delegatie, bestaande uit directeuren/algemene secretarissen van de SERs van Curaçao en Aruba, samen met enkele van hun adviseurs, momenteel op een werkbezoek in Nederland en Luxemburg. In principe zou de SER van Sint Maarten ook deelnemen aan het werkbezoek. Maar om voor de hand liggende redenen (de herbouw van het eiland na de orkaan Irma en het feit dat de SER Sint Maarten maandenlang geen leden meer heeft)  achtten zij het niet verantwoordelijk om zich bij hun collega’s van Curaçao en Aruba aan te sluiten.

Belangrijk doel van het werkbezoek, dat gezamenlijk werd voorbereid door Curaçao en Aruba, is om zoveel mogelijk informatie te verzamelen over de laatste ontwikkelingen en trends op het gebied van tripartisme, sociale dialoog, economische duurzaamheid en de toekomst van werk en om ook  ideeën uit te wisselen met enkele belangrijke staatsorganen zodat de SERs van Curaçao en Aruba hun werk kunnen blijven professionaliseren, zoals de wet het voorschrijft, om advies te geven aan hun overheden en de parlementen bij wetsvoorstellen en beleidspolitiek met een sociaaleconomisch karakter.

De delegatie heeft inmiddels een bezoek gebracht aan Fundashon Maatschappij en Onderneming (SMO) in Rotterdam die een denktank is op het gebied van circulaire economie. Hier hebben ze een uitgebreide toelichting ontvangen over circulaire economie, dat in principe een denkwijze is. Het is een nieuw economisch/industrieel systeem met als basisdoel dat alle producten en grondstoffen in principe kunnen worden recycled en weer verkocht kunnen worden om de ecologische duurzaamheid te waarborgen en tegelijkertijd de consumenten producten met hogere kwaliteit aan te bieden. Dit concept wordt steeds meer en meer populair in Europa en verschillende bedrijven zijn begonnen hun economische en commerciële strategieën aan te passen aan dit concept.

De delegatie heeft ook een oriënterend bezoek gebracht aan het Centraal Planbureau, het Sociaal-Cultureel Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in Den Haag waar zij uitvoerig werden ingelicht over het belang van data verzamelen en de interpretatie van wetenschappelijke data wat een belangrijk vereiste is om tot formulering van duurzaam en verantwoordelijk overheidsbeleid (meerjaren) te komen.

De boodschap die ze hebben meegekregen is dat zonder data en/of actuele en betrouwbare cijfers, het praktisch onmogelijk is overheidsbeleid te formuleren dat de gemeenschap kan dienen en ten goede komt. In dit kader werd uitvoerig gesproken over de cruciale rol die deze organen spelen, in het bijzonder het Centraal Planbureau, tijdens het proces van regeringsformatie, waarbij alle actieprogramma’s en/of verkiezingscampagnes van politieke partijen en ook de regeerovereenkomst kan worden gekwantificeerd en ondersteund met reële cijfers zodat kan worden vastgesteld indien ze uitvoerbaar zijn.

Er is ook een bijeenkomst geweest met hoge functionarissen van het Ministerie van Economische Zaken. Verder heeft de delegatie aan tafel gezeten met hun collega’s van de SER van Nederland, waarbij zij met elkaar van gedachten hebben gewisseld over verschillende gemeenschappelijke gebieden die van belang zijn en ook over de mogelijkheid om in de nabije toekomst tot mogelijkerwijs een soort van samenwerking te komen met structurele uitwisseling op technisch niveau.

Doordat de Nederlandse Sociaal Economische Raad professionelen in dienst heeft  die gespecialiseerd zijn op specifieke gebieden waar op Curaçao en Aruba een schaarste aan is, bestaat er een solide basis voor contacten op technisch niveau die vastgelegd zijn in concrete afspraken om gebruik te kunnen maken van deze expertise.

Op internationaal niveau hebben de afgevaardigden van de SERs van Curaçao en Aruba ook een beleefdheidsbezoek gebracht aan de Conseil Economique Et Social (de SER) van Luxemburg, waar zij de president, de vice-president en de algemeen secretaris van de raad hebben ontmoet. Dit bezoek werd beschouwd als zijnde van grote toegevoegde waarde, omdat in de Internationale Associatie van Sociaal Economische Raden en Vergelijkbare Instituties (AICESIS), Luxemburg beschouwd wordt als “Best Practice” door het feit dat zij samen met hun bureau van statistiek een effectieve methode hebben ontwikkeld om het welzijn van hun inwoners te meten aan de hand van bepaalde indicatoren.

Het contact met de raad van Luxemburg werd tijdens de laatste Algemene Vergadering van AICESIS die vorige maand plaats vond in Santo Domingo, de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek, gelegd, waar de SER van Curaçao éénstemmig werd gekozen tot waarnemend algemeen secretaris van AICESIS voor de regio van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied.

Tijdens de vergadering met de SER van Luxemburg is ook gesproken over de laatste sociaaleconomische ontwikkelingen op Europees niveau.

Direct na hun terugreis uit Luxemburg bracht de delegatie een beleefdheidsbezoek aan de Gevolmachtigde Minister in Den Haag, de heer Anthony Begina. De komende dagen zal de delegatie hun tour binnen Nederland voortzetten, waar ze een bezoek zullen brengen aan het Ministerie van Sociale Zaken en Arbeid en de gemeente Amsterdam waar zij onder andere de thema’s armoedebestrijding, participatie in het onderwijs en de link tussen onderwijs en de arbeidsmarkt zullen bespreken.

 

Share