Persbericht

Kennismakingsbezoek nieuwe voorzitter Cft

WILLEMSTAD, 21 maart 2023 – De per 1 februari jongstleden benoemde nieuwe voorzitter van het College financieel toezicht (Cft) mevrouw drs. Lidewijde Ongering heeft afgelopen donderdag 16 maart een kennismakingsbezoek gebracht aan de Sociaal-Economische Raad (SER). Daar werd zij ontvangen door de fungerend voorzitter van de SER mr. John Jacobs en de directeur/algemeen secretaris drs. Raul Henriquez. Tijdens het kennismakingsgesprek werd ingegaan op actuele sociaaleconomische vraagstukken en werd het belang van gezonde overheidsfinanciën benadrukt als basis voor het doen van overheids- en particuliere investeringen die moeten leiden tot een meer weerbare en duurzame ontwikkeling van Curaçao. Mevrouw Ongering, die in haar nieuwe rol verantwoordelijk is voor het toezicht op de begroting van Curaçao, gaf aan over het algemeen tevreden te zijn met de vorderingen die worden gemaakt op dit vlak hoewel er nog risico’s zijn die gemitigeerd moeten worden.

Op de foto, van links naar rechts: Dhr. Raul Henriquez, dhr. John Jacobs, mw. Lidewijde Ongering en dhr. Gregory Damoen (Cft lid namens het Land Curaçao).

Share