Persbericht

ADECK bespreekt ambities en toekomstplannen voor MKB-sector met SER

Willemstad, 30 mei 2023 – Op vrijdag 26 mei jongstleden heeft de Sociaal-Economische Raad (SER), vertegenwoordigd door de Directeur/Algemeen Secretaris en de adviseurs van de SER, het bestuur en de werkgroep van Adeck, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf van Curaçao, ontvangen. Tijdens dit bezoek zijn de ambities en toekomstplannen van het tijdelijke bestuur besproken, evenals het nut en de noodzaak van een belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf van Curaçao.

De ontmoeting tussen de SER-adviseurs en Adeck vond plaats in een constructieve en open sfeer, waarbij beide partijen de gelegenheid hadden om hun visies en inzichten te delen. Het tijdelijke bestuur van Adeck presenteerde haar ambities en toekomstplannen, gericht op het versterken van het midden- en kleinbedrijf (MKB) van Curaçao. Ze benadrukten het belang van een sterke belangenvereniging om de stem van het MKB te vertegenwoordigen en hun belangen te behartigen bij de overheid en andere relevante instanties.

De SER toonde grote belangstelling voor de plannen van Adeck en erkende de cruciale rol van het MKB in de economie van het eiland. Het MKB speelt een essentiële rol in het scheppen van werkgelegenheid, het stimuleren van innovatie en het bevorderen van duurzame economische groei. Men was het eens over het belang van een nauwe samenwerking tussen de belangenvereniging en de overheid om de uitdagingen en kansen voor het MKB aan te pakken en een gunstig ondernemingsklimaat te scheppen.

Tijdens de bijeenkomst werden ook verschillende onderwerpen besproken, waaronder het bevorderen van ondernemerschap, het verbeteren van de toegang tot financiering voor het MKB, het versterken van de concurrentiepositie en het bevorderen van duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Er werden waardevolle inzichten uitgewisseld en er werden concrete actiepunten geïdentificeerd om de positie van het MKB verder te versterken. Beide partijen zijn vastbesloten om een positieve bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling van Curaçao en het creëren van een gunstig ondernemingsklimaat voor het MKB.

Op de foto:

Het tijdelijke bestuur en de werkgroep van Adeck, de belangenvereniging voor het midden- en kleinbedrijf van Curacao, samen met de adviseurs van de SER, v.l.n.r. : dhr. N. Girigoria, dhr. M. George, dhr. J. Magdalena, dhr. G. Kabbara, dhr. G. Magdalena (Voorzitter), dhr. R. Henriquez (Directeur /Algemeen Secretaris van de SER), mw. S. Villarreal-Curial, mw. D. Eustatius-Martis, dhr. M. van Rooij, mw. B. Perquin, zittend v.l.n.r.: mw. I. Copra en mw. M. Sboui-Racamy. 

 

Share