Persbericht

Toekomstgericht mentorplatform: innovatieve stap voor Koninkrijk

 

 

Willemstad, 18 januari 2024 – Op dinsdag 16 januari jongstleden bracht Steven de Lira, ervaren consultant, coach en auteur van “Everyone is a mentor”, een kennismakingsbezoek aan de Sociaal-Economische Raad (SER) van Curaçao. De Lira, die zijn wortels heeft op Curaçao, combineert inzichten in de lokale wij-cultuur met moderne organisatiepraktijken en is tevens de ontwikkelaar van de methode Social Deep Learning.

Dit bezoek stond in het teken van het voornemen om een koninkrijk-breed platform op te zetten, gericht op de sociaal-emotionele ontwikkeling van jongeren tussen de 15 en 25 jaar. Dit platform heeft als doel de studie- en carrièrekeuzes van jongeren te verbeteren en hun burgerbetrokkenheid te versterken. Door de inzet van innovatieve leiderschapstechnieken en geavanceerde ICT-technologie wordt gewerkt aan de realisatie van een schaalbaar en betaalbaar mentoren platform.

Tijdens het bezoek werd intensief overlegd met de experts en adviseurs werkzaam bij de SER over een mogelijke samenwerking. De intentie is om eventueel over te gaan tot ondertekening van een ‘letter of intent’ voor een partnership in dit grensverleggende project.

De SER, die zich onophoudelijk inzet voor het bevorderen van welzijn en duurzaamheid, ziet in dit mentorplatform een veelbelovend instrument om jongeren en organisaties te ondersteunen bij de uitdagingen van deze tijd.

Het project sluit naadloos aan bij de principes van Brede Welvaart en ondersteunt de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties, met een specifieke focus op SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 8 (waardig werk en economische groei) en SDG 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Met dit initiatief wordt beoogd een significante stap voorwaarts te zetten in de ontwikkeling van de jonge bevolking en een bijdrage te leveren aan de sociale en economische toekomst van het gehele Koninkrijk.

 

 

Share